30.6.2016
Lukumäärä: 
    B-sarja Äänet
  Osakkeenomistajat Määrä Osakkeet % Muutos Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 122 955 355 38,47% 0 122 955 355 38,47%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 15 041 485 4,71% 0 15 041 485 4,71%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 12 793 487 4,00% 0 12 793 487 4,00%
4 Etola Erkki Olavi 8 000 000 2,50% 0 8 000 000 2,50%
5 Valtion Eläkerahasto 4 650 000 1,45% 0 4 650 000 1,45%
6 Sr Nordea Fennia 2 708 866 0,85% 529 000 2 708 866 0,85%
7 OP-Suomi 2 059 519 0,64% 550 000 2 059 519 0,64%
8 OP-Suomi Pienyhtiöt 1 973 869 0,62% 400 000 1 973 869 0,62%
9 ODIN Finland 1 903 665 0,60% 0 1 903 665 0,60%
10 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 750 523 0,55% 0 1 750 523 0,55%
11 OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 1 706 494 0,53% 1 046 494 1 706 494 0,53%
12 OP-Delta Sijoitusrahasto 1 700 000 0,53% 200 000 1 700 000 0,53%
13 Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 1 491 411 0,47% -400 000 1 491 411 0,47%
14 Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 1 477 354 0,46% 300 000 1 477 354 0,46%
15 Sr Säästöpankki Kotimaa 1 142 786 0,36% 0 1 142 786 0,36%
16 Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sr 969 496 0,30% -41 409 969 496 0,30%
17 Jordan Kari Alpo Erik 800 000 0,25% 0 800 000 0,25%
  Hallintarekisteröidyt B-sarja Äänet
    Määrä Osakkeet % Muutos Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 34 346 028 10,75% -2 244 818 34 346 028 10,75%
2 Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 19 827 924 6,20% -3 671 153 19 827 924 6,20%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 3 071 196 0,96% -106 839 3 071 196 0,96%
20 suurinta omistajaa yhteensä 240 369 458 75,21%   240 369 458 75,21%
Muut 79 247 637        
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com