31.8.2014
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 107 026 130 0 132 777 665 40,46% 622 056 830 61,47%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 13 714 945 0 15 918 489 4,85% 57 785 825 5,71%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 11 666 295 0 15 200 625 4,63% 82 352 895 8,14%
4 Etola Erkki Olavi 0 0 7 200 000 0 7 200 000 2,19% 7 200 000 0,71%
5 Metsäliitto Management Oy 0 0 6 790 887 0 6 790 887 2,07% 6 790 887 0,67%
6 OP-Delta Sijoitusrahasto 0 0 3 840 693 0 3 840 693 1,17% 3 840 693 0,38%
7 Valtion Eläkerahasto 0 0 3 832 438 0 3 832 438 1,17% 3 832 438 0,38%
8 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 469 784 0 3 174 033 0,97% 35 554 764 3,51%
9 OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 0 0 2 995 388 -2 406 2 995 388 0,91% 2 995 388 0,30%
10 OP-Suomi 0 0 2 739 329 155 624 2 739 329 0,83% 2 739 329 0,27%
11 Sr Nordea Fennia 0 0 2 300 000 0 2 300 000 0,70% 2 300 000 0,23%
12 Sr Säästöpankki Kotimaa 0 0 2 266 956 0 2 266 956 0,69% 2 266 956 0,22%
13 OP-Suomi Pienyhtiöt 0 0 2 103 390 3 269 2 103 390 0,64% 2 103 390 0,21%
14 Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 0 0 1 782 058 53 390 1 782 058 0,54% 1 782 058 0,18%
15 SEB Finlandia Optimized Low Carbon 0 0 1 429 300 -38 750 1 429 300 0,44% 1 429 300 0,14%
16 Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 0 0 1 290 388 0 1 290 388 0,39% 1 290 388 0,13%
17 FIM Fenno Sijoitusrahasto 0 0 1 105 246 0 1 105 246 0,34% 1 105 246 0,11%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 32 352 2 800 22 327 246 -664 390 22 359 598 6,81% 22 974 286 2,27%
2 Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 13 981 1 287 20 710 708 535 774 20 724 689 6,32% 20 990 328 2,07%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 1 000 0 1 809 914 5 006 1 810 914 0,55% 1 829 914 0,18%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 240 991   218 401 095   251 642 086 76,68% 883 220 915 87,28%
Muut 2 744 660   73 778 866   76 523 526      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com