30.6.2005
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 100 978 057 0 126 729 592 38,62% 616 008 757 60,47%
2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 5 028 211 -400 000 8 562 541 2,61% 75 714 811 7,43%
3 Oy Etra Invest Ab 0 0 7 000 000 890 065 7 000 000 2,13% 7 000 000 0,69%
4 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 1 341 113 470 000 3 544 657 1,08% 45 411 993 4,46%
5 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 597 750 0 3 301 999 1,01% 35 682 730 3,50%
6 OP-Suomi 0 0 1 571 940 421 940 1 571 940 0,54% 1 571 940 0,54%
7 Mrlbv Incentive Ky 0 0 1 500 000 0 1 500 000 0,46% 1 500 000 0,15%
8 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 120 000 0 1 273 080 242 000 1 393 080 0,42% 3 673 080 0,36%
9 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 0 0 1 099 905 282 000 1 099 905 0,34% 1 099 905 0,11%
10 SEB Finlandia Optimized Low Carbon 0 0 825 000 0 825 000 0,25% 825 000 0,08%
11 Veikko Laine Oy 0 0 618 000 0 618 000 0,19% 618 000 0,06%
12 Sr Seligson & Co OMX Helsinki 25 Pörssinoteerattu Rahasto 0 0 612 696 38 624 612 696 0,19% 612 696 0,06%
13 Sr SEB Gyllenberg Finland Small Cap 0 0 595 800 0 595 800 0,18% 595 800 0,06%
14 Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö 16 070 0 577 900 0 593 970 0,18% 899 300 0,09%
15 Turun Kaupungin Vahinkorahasto 121 378 0 467 549 -102 600 588 927 0,18% 2 895 109 0,28%
16 Eläkesäätiö Polaris Pensionsstiftelse 227 770 0 311 505 0 539 275 0,16% 4 866 905 0,48%
17 Pohjola Euro Value Sijoitusrahasto 0 0 500 000 115 000 500 000 0,15% 500 000 0,05%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 25 802 0 106 871 715 -1 999 996 106 897 517 32,57% 107 387 755 10,54%
2 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 10 540 0 2 128 836 -321 990 2 139 376 0,65% 2 339 636 0,23%
3 Hss/Svenska Handelsbanken 0 0 940 052 364 097 940 052 0,29% 940 052 0,09%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 715 218   235 839 109   269 554 327 82,20% 910 143 469 89,73%
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com