31.1.2019
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 120 618 520 0 146 370 055 41,17% 635 649 220 61,87%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 15 041 485 0 17 245 029 4,85% 59 112 365 5,75%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 6 226 404 1 076 404 9 760 734 2,75% 76 913 004 7,49%
4 Etola Erkki Olavi 0 0 7 500 000 0 7 500 000 2,11% 7 500 000 0,73%
5 OP-Suomi 0 0 5 755 265 1 246 073 5 755 265 1,62% 5 755 265 0,56%
6 Valtion Eläkerahasto 0 0 3 415 617 0 3 415 617 0,96% 3 415 617 0,33%
7 KEVA 0 0 2 641 000 0 2 641 000 0,74% 2 641 000 0,26%
8 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 0 0 2 267 000 0 2 267 000 0,64% 2 267 000 0,22%
9 Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 0 0 1 990 000 0 1 990 000 0,56% 1 990 000 0,19%
10 OP-Suomi Pienyhtiöt 0 0 1 563 205 193 038 1 563 205 0,44% 1 563 205 0,15%
11 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 846 006 0 494 591 0 1 340 597 0,38% 17 414 711 1,70%
12 Jordan Kari Alpo Erik 0 0 1 254 028 0 1 254 028 0,35% 1 254 028 0,12%
13 ODIN Finland 0 0 1 202 155 0 1 202 155 0,34% 1 202 155 0,12%
14 Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 0 0 1 080 000 15 000 1 080 000 0,30% 1 080 000 0,11%
15 Sr Säästöpankki Kotimaa 0 0 983 600 550 000 983 600 0,28% 983 600 0,10%
16 Sr Nordea Pro Suomi 0 0 800 433 -91 957 800 433 0,23% 800 433 0,08%
17 OP-Henkivakuutus Oy 1 620 0 769 455 13 900 771 075 0,22% 801 855 0,08%
18 Sr Säästöpankki Pienyhtiöt 0 0 766 399 335 000 766 399 0,22% 766 399 0,07%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Nordea Bank Abp 18 800 838 51 351 984 -1 764 997 51 370 784 14,45% 51 727 984 5,04%
2 Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 17 497 170 16 937 234 -1 590 175 16 954 731 4,77% 17 287 174 1,68%
20 suurinta omistajaa yhteensä 32 373 332   242 658 375   275 031 707 77,36% 890 125 015 86,64%
Muut 2 985 462   77 495 577   80 481 039      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com