31.10.2010
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 101 619 587 9 220 127 371 122 38,81% 616 650 287 60,54%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 12 015 451 0 14 218 995 4,33% 56 086 331 5,51%
3 Metsäliitto Management Oy 0 0 6 790 887 0 6 790 887 2,07% 6 790 887 0,67%
4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 3 028 211 0 6 562 541 2,00% 73 714 811 7,24%
5 Etola Erkki Olavi 0 0 5 500 000 0 5 500 000 1,68% 5 500 000 0,54%
6 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 437 230 0 3 141 479 0,96% 35 522 210 3,49%
7 FIM Forte Sijoitusrahasto 0 0 2 525 040 0 2 525 040 0,77% 2 525 040 0,25%
8 FIM Fenno Sijoitusrahasto 0 0 1 800 773 0 1 800 773 0,55% 1 800 773 0,18%
9 OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 0 0 1 600 000 -50 000 1 600 000 0,49% 1 600 000 0,16%
10 Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sr 0 0 1 425 750 51 800 1 425 750 0,43% 1 425 750 0,14%
11 SEB Finlandia Optimized Low Carbon 0 0 1 400 000 0 1 400 000 0,43% 1 400 000 0,14%
12 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 0 0 1 205 000 0 1 205 000 0,37% 1 205 000 0,12%
13 Sr Nordea Fennia 0 0 935 000 0 935 000 0,28% 935 000 0,09%
14 Veikko Laine Oy 0 0 910 000 0 910 000 0,28% 910 000 0,09%
15 Sr SEB Gyllenberg Finland Small Cap 0 0 900 000 100 000 900 000 0,27% 900 000 0,09%
16 Sr Elite Alfred Berg Small Cap Finland 0 0 880 000 -20 000 880 000 0,27% 880 000 0,09%
17 OP-Suomi Pienyhtiöt 0 0 800 000 0 800 000 0,24% 800 000 0,08%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 35 959 -5 995 30 839 793 -260 664 30 875 752 9,41% 31 558 973 3,10%
2 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 12 102 0 19 461 228 -1 006 771 19 473 330 5,93% 19 703 268 1,93%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 1 000 0 4 057 868 -366 962 4 058 868 1,24% 4 077 868 0,40%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 242 719   199 131 818   232 374 537 70,81% 863 986 198 84,82%
Muut 3 096 831   92 694 244   95 791 075      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com