31.1.2015
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 107 026 130 0 132 777 665 40,46% 622 056 830 61,58%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 13 714 945 0 15 918 489 4,85% 57 785 825 5,72%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 12 166 295 0 15 700 625 4,78% 82 852 895 8,20%
4 Etola Erkki Olavi 0 0 7 200 000 0 7 200 000 2,19% 7 200 000 0,71%
5 Metsäliitto Management Oy 0 0 6 790 887 0 6 790 887 2,07% 6 790 887 0,67%
6 OP-Delta Sijoitusrahasto 0 0 4 067 392 -113 198 4 067 392 1,24% 4 067 392 0,40%
7 Valtion Eläkerahasto 0 0 3 900 000 0 3 900 000 1,19% 3 900 000 0,39%
8 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 465 872 -1 923 3 170 121 0,97% 35 550 852 3,52%
9 OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 0 0 2 674 895 -225 105 2 674 895 0,82% 2 674 895 0,26%
10 OP-Suomi 0 0 2 527 137 -362 348 2 527 137 0,77% 2 527 137 0,25%
11 Sr Nordea Fennia 0 0 2 300 000 0 2 300 000 0,70% 2 300 000 0,23%
12 Sr Säästöpankki Kotimaa 0 0 2 291 956 25 000 2 291 956 0,70% 2 291 956 0,23%
13 OP-Suomi Pienyhtiöt 0 0 2 016 782 -72 391 2 016 782 0,61% 2 016 782 0,20%
14 Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 0 0 1 582 841 192 453 1 582 841 0,48% 1 582 841 0,16%
15 Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 0 0 1 461 558 0 1 461 558 0,45% 1 461 558 0,14%
16 SEB Finlandia Optimized Low Carbon 0 0 1 441 900 266 000 1 441 900 0,44% 1 441 900 0,14%
17 OP-Henkivakuutus Oy 0 0 1 078 304 12 970 1 078 304 0,33% 1 078 304 0,11%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 29 850 1 441 22 942 343 275 097 22 972 193 7,00% 23 539 343 2,33%
2 Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 13 050 -741 21 466 874 94 849 21 479 924 6,55% 21 727 874 2,15%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 1 000 0 1 729 785 -182 052 1 730 785 0,53% 1 749 785 0,17%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 237 558   219 845 896   253 083 454 77,12% 884 597 056 87,57%
Muut 2 658 093   72 424 065   75 082 158      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com