31.12.2018
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 120 618 520 0 146 370 055 41,17% 635 649 220 61,87%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 15 041 485 0 17 245 029 4,85% 59 112 365 5,75%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 5 150 000 -200 000 8 684 330 2,44% 75 836 600 7,38%
4 Etola Erkki Olavi 0 0 7 500 000 0 7 500 000 2,11% 7 500 000 0,73%
5 OP-Suomi 0 0 4 509 192 2 030 947 4 509 192 1,27% 4 509 192 0,44%
6 Valtion Eläkerahasto 0 0 3 415 617 0 3 415 617 0,96% 3 415 617 0,33%
7 KEVA 0 0 2 641 000 0 2 641 000 0,74% 2 641 000 0,26%
8 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 0 0 2 267 000 0 2 267 000 0,64% 2 267 000 0,22%
9 Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 0 0 1 990 000 -146 739 1 990 000 0,56% 1 990 000 0,19%
10 OP-Suomi Pienyhtiöt 0 0 1 370 167 36 962 1 370 167 0,39% 1 370 167 0,13%
11 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 846 006 0 494 591 0 1 340 597 0,38% 17 414 711 1,70%
12 Jordan Kari Alpo Erik 0 0 1 254 028 0 1 254 028 0,35% 1 254 028 0,12%
13 ODIN Finland 0 0 1 202 155 0 1 202 155 0,34% 1 202 155 0,12%
14 Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 0 0 1 065 000 0 1 065 000 0,30% 1 065 000 0,10%
15 Sr Nordea Pro Suomi 0 0 892 390 115 085 892 390 0,25% 892 390 0,09%
16 OP-Henkivakuutus Oy 1 620 0 755 555 -5 294 757 175 0,21% 787 955 0,08%
17 Fondita Nordic Small Cap Sijoitusrahasto 0 0 740 000 0 740 000 0,21% 740 000 0,07%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Nordea Bank Abp 17 962 169 53 116 981 -1 861 123 53 134 943 14,95% 53 476 221 5,21%
2 Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 17 327 -131 18 527 409 -1 975 606 18 544 736 5,22% 18 873 949 1,84%
3 Clearstream Banking S.A. 0 0 746 110 -170 395 746 110 0,21% 746 110 0,07%
20 suurinta omistajaa yhteensä 32 372 324   243 297 200   275 669 524 77,54% 890 743 680 86,70%
Muut 2 986 470   76 856 752   79 843 222      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com