31.10.2007
Lukumäärä: 
    A-sarja Äänet
  Osakkeenomistajat Määrä Osakkeet % Muutos Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 70,86% 0 515 030 700 70,86%
2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 9,73% 0 70 686 600 9,73%
3 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 6,06% 2 000 44 070 880 6,06%
4 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 4,69% 0 34 084 980 4,69%
5 Turun Kaupungin Vahinkorahasto 265 958 0,73% 0 5 319 160 0,73%
6 Eläkesäätiö Polaris Pensionsstiftelse 227 770 0,63% 0 4 555 400 0,63%
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 120 000 0,33% 0 2 400 000 0,33%
8 Vitzthum Shaw Renata 48 255 0,13% 0 965 100 0,13%
9 Tampereen Kaupunki-Rahatoimisto 35 000 0,10% 0 700 000 0,10%
10 Ruotsinkielisen maataloustuottajain keskusliitto SLC ry 33 000 0,09% 0 660 000 0,09%
11 Mary och Georg C. Ehrnrooths Stiftelse 25 775 0,07% 0 515 500 0,07%
12 FIM Maltti Erikoissijoitusrahasto 23 000 0,06% 0 460 000 0,06%
13 Mattila Kauko Olavi 23 000 0,06% 0 460 000 0,06%
14 Suutari Pekka Johannes 21 300 0,06% 0 426 000 0,06%
15 Siuko Taavi 20 000 0,06% 0 400 000 0,06%
16 Svenska Blindskolföreningen R F 18 495 0,05% 0 369 900 0,05%
17 Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö 16 070 0,04% 0 321 400 0,04%
18 FIM Pääomarahastot Oy 15 600 0,04% 12 488 312 000 0,04%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja Äänet
    Määrä Osakkeet % Muutos Määrä Äänet %
1 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 400 355 1,10% -910 8 007 100 1,10%
2 Nordea Pankki Suomi Oyj 43 679 0,12% -841 873 580 0,12%
20 suurinta omistajaa yhteensä 34 530 915 95,02%   690 618 300 95,02%
Muut 1 808 635        
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com