31.12.2011
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 103 941 961 2 170 201 129 693 496 39,52% 618 972 661 60,77%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 13 714 945 0 15 918 489 4,85% 57 785 825 5,67%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 12 063 295 0 15 597 625 4,75% 82 749 895 8,12%
4 Etola Erkki Olavi 0 0 7 200 000 0 7 200 000 2,19% 7 200 000 0,71%
5 Metsäliitto Management Oy 0 0 6 790 887 0 6 790 887 2,07% 6 790 887 0,67%
6 Valtion Eläkerahasto 0 0 3 800 000 -3 560 3 800 000 1,16% 3 800 000 0,37%
7 OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 0 0 3 500 000 0 3 500 000 1,07% 3 500 000 0,34%
8 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 448 293 0 3 152 542 0,96% 35 533 273 3,49%
9 OP-Suomi Pienyhtiöt 0 0 3 035 376 -239 624 3 035 376 0,93% 3 035 376 0,30%
10 Sr Nordea Fennia 0 0 2 820 000 0 2 820 000 0,86% 2 820 000 0,28%
11 OP-Delta Sijoitusrahasto 0 0 2 600 000 0 2 600 000 0,79% 2 600 000 0,26%
12 Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sr 0 0 2 597 743 167 650 2 597 743 0,79% 2 597 743 0,26%
13 FIM Pääomarahastot Oy 0 0 2 500 000 0 2 500 000 0,76% 2 500 000 0,25%
14 OP-Suomi 0 0 2 450 000 0 2 450 000 0,75% 2 450 000 0,24%
15 Sr Säästöpankki Kotimaa 0 0 1 409 456 10 000 1 409 456 0,43% 1 409 456 0,14%
16 Sr SEB Gyllenberg Finland Small Cap 0 0 1 000 000 0 1 000 000 0,30% 1 000 000 0,10%
17 Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi 0 0 925 000 0 925 000 0,28% 925 000 0,09%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 62 679 0 15 282 975 1 989 371 15 345 654 4,68% 16 536 555 1,62%
2 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 12 100 0 12 211 106 748 579 12 223 206 3,72% 12 453 106 1,22%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 3 880 0 2 251 716 -30 547 2 255 596 0,69% 2 329 316 0,23%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 272 317   201 542 753   234 815 070 71,55% 866 989 093 85,11%
Muut 3 067 233   90 283 309   93 350 542      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com