28.2.2005
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 100 978 057 0 126 729 592 38,62% 616 008 757 60,47%
2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 5 428 211 0 8 962 541 2,73% 76 114 811 7,47%
3 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 1 131 113 -210 000 3 334 657 1,02% 45 201 993 4,44%
4 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 597 750 0 3 301 999 1,01% 35 682 730 3,50%
5 Oy Etra Invest Ab 0 0 3 034 535 834 500 3 034 535 0,92% 3 034 535 0,30%
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 120 000 0 1 286 080 463 000 1 406 080 0,43% 3 686 080 0,36%
7 OP-Suomi 0 0 950 000 180 000 950 000 0,33% 950 000 0,33%
8 Vahinkovakuutusyhtiö Pohjola 13 000 0 366 665 0 950 000 0,29% 950 000 0,09%
9 SEB Finlandia Optimized Low Carbon 0 0 855 000 695 000 855 000 0,26% 855 000 0,08%
10 Turun Kaupungin Vahinkorahasto 127 178 -20 500 647 549 20 500 774 727 0,24% 3 191 109 0,31%
11 Veikko Laine Oy 0 0 618 000 165 000 618 000 0,19% 618 000 0,06%
12 Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö 16 070 0 577 900 0 593 970 0,18% 899 300 0,09%
13 Eläkesäätiö Polaris Pensionsstiftelse 227 770 0 311 505 0 539 275 0,16% 4 866 905 0,48%
14 Sr Seligson & Co OMX Helsinki 25 Pörssinoteerattu Rahasto 0 0 502 090 -4 425 502 090 0,15% 502 090 0,05%
15 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia 13 800 0 486 415 -48 000 486 415 0,15% 486 415 0,05%
16 Sr SEB Gyllenberg Finland Small Cap 0 0 425 000 250 000 425 000 0,13% 425 000 0,04%
17 Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sr 0 0 403 180 -8 500 403 180 0,12% 403 180 0,04%
18 Sr SEB Gyllenberg Finland Optimum 0 0 400 000 225 000 400 000 0,12% 400 000 0,04%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 26 802 0 110 743 443 -4 809 928 110 770 245 33,75% 111 279 483 10,92%
2 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 10 540 0 6 167 584 1 237 620 6 178 124 1,88% 6 378 384 0,63%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 748 818   236 910 077   271 215 430 82,68% 911 933 772 89,75%
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com