31.8.2005
Lukumäärä: 
    A-sarja Äänet
  Osakkeenomistajat Määrä Osakkeet % Muutos Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 70,86% 0 515 030 700 70,86%
2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 9,73% 0 70 686 600 9,73%
3 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 6,06% 0 44 070 880 6,06%
4 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 4,69% 0 34 084 980 4,69%
5 Eläkesäätiö Polaris Pensionsstiftelse 227 770 0,63% 0 4 555 400 0,63%
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 120 000 0,33% 0 2 400 000 0,33%
7 Turun Kaupungin Vahinkorahasto 111 078 0,31% -4 800 2 221 560 0,31%
8 Sr Aktia Capital 97 500 0,27% 0 1 950 000 0,27%
9 Siuko Taavi Paavali 85 000 0,23% 0 1 700 000 0,23%
10 Vitzthum Shaw Renata 48 255 0,13% 0 965 100 0,13%
11 Elit Capital Oy 47 773 0,13% -5 000 955 460 0,13%
12 Turun Kaupunki 41 300 0,11% 0 826 000 0,11%
13 Tampereen Kaupunki-Rahatoimisto 35 000 0,10% 0 700 000 0,10%
14 Ruotsinkielisen maataloustuottajain keskusliitto SLC ry 33 000 0,09% 0 660 000 0,09%
15 Åbo Akademin säätiö 20 000 0,06% 0 400 000 0,06%
16 Svenska Blindskolföreningen R F 18 495 0,05% 0 369 900 0,05%
17 Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö 16 070 0,04% 0 321 400 0,04%
18 Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag 14 100 0,04% 0 282 000 0,04%
19 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia 13 800 0,04% 0 276 000 0,04%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja Äänet
    Määrä Osakkeet % Muutos Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 25 902 0,07% 1 600 518 040 0,07%
20 suurinta omistajaa yhteensä 34 148 701 93,97%   682 974 020 93,97%
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com