30.11.2013
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 107 930 557 0 133 682 092 40,74% 622 961 257 61,56%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 13 714 945 0 15 918 489 4,85% 57 785 825 5,71%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 9 813 295 0 13 347 625 4,07% 80 499 895 7,96%
4 Etola Erkki Olavi 0 0 7 200 000 0 7 200 000 2,19% 7 200 000 0,71%
5 Metsäliitto Management Oy 0 0 6 790 887 0 6 790 887 2,07% 6 790 887 0,67%
6 OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 0 0 5 950 000 -151 032 5 950 000 1,81% 5 950 000 0,59%
7 Valtion Eläkerahasto 0 0 4 275 514 0 4 275 514 1,30% 4 275 514 0,42%
8 OP-Delta Sijoitusrahasto 0 0 3 425 000 0 3 425 000 1,04% 3 425 000 0,34%
9 OP-Suomi 0 0 3 196 058 -34 805 3 196 058 0,97% 3 196 058 0,32%
10 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 469 784 -3 421 3 174 033 0,97% 35 554 764 3,51%
11 OP-Suomi Pienyhtiöt 0 0 2 563 884 -74 768 2 563 884 0,78% 2 563 884 0,25%
12 Sr Nordea Fennia 0 0 2 300 000 0 2 300 000 0,70% 2 300 000 0,23%
13 Sr Säästöpankki Kotimaa 0 0 2 266 956 150 000 2 266 956 0,69% 2 266 956 0,22%
14 Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 0 0 2 064 141 0 2 064 141 0,63% 2 064 141 0,20%
15 SEB Finlandia Optimized Low Carbon 0 0 1 805 950 0 1 805 950 0,55% 1 805 950 0,18%
16 Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 0 0 1 390 388 0 1 390 388 0,42% 1 390 388 0,14%
17 FIM Fenno Sijoitusrahasto 0 0 1 298 632 36 201 1 298 632 0,40% 1 298 632 0,13%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 50 398 -935 18 958 398 672 614 19 008 796 5,79% 19 966 358 1,97%
2 Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 12 250 0 15 201 457 -733 954 15 213 707 4,64% 15 446 457 1,53%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 1 000 0 1 415 672 -4 850 1 416 672 0,43% 1 435 672 0,14%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 257 306   213 031 518   246 288 824 75,05% 878 177 638 86,79%
Muut 2 728 345   79 148 443   81 876 788      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com