31.5.2016
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 122 955 355 0 148 706 890 41,83% 637 986 055 61,49%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 15 041 485 0 17 245 029 4,85% 59 112 365 5,70%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 12 793 487 0 16 327 817 4,59% 83 480 087 8,05%
4 Etola Erkki Olavi 0 0 8 000 000 200 000 8 000 000 2,25% 8 000 000 0,77%
5 Valtion Eläkerahasto 0 0 4 650 000 0 4 650 000 1,31% 4 650 000 0,45%
6 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 750 523 3 258 3 454 772 0,97% 35 835 503 3,45%
7 Sr Nordea Fennia 0 0 2 179 866 -33 000 2 179 866 0,61% 2 179 866 0,21%
8 ODIN Finland 0 0 1 903 665 150 000 1 903 665 0,54% 1 903 665 0,18%
9 Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 0 0 1 891 411 -200 000 1 891 411 0,53% 1 891 411 0,18%
10 OP-Suomi Pienyhtiöt 0 0 1 573 869 786 736 1 573 869 0,44% 1 573 869 0,15%
11 OP-Suomi 0 0 1 509 519 1 275 000 1 509 519 0,42% 1 509 519 0,15%
12 OP-Delta Sijoitusrahasto 0 0 1 500 000 -50 000 1 500 000 0,42% 1 500 000 0,14%
13 Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 0 0 1 177 354 -300 000 1 177 354 0,33% 1 177 354 0,11%
14 Sr Säästöpankki Kotimaa 0 0 1 142 786 250 000 1 142 786 0,32% 1 142 786 0,11%
15 Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sr 0 0 1 010 905 154 803 1 010 905 0,28% 1 010 905 0,10%
16 Danske Invest Finnish Equity Fund 0 0 977 492 -235 920 977 492 0,28% 977 492 0,09%
17 Jordan Kari Alpo Erik 0 0 800 000 38 119 800 000 0,23% 800 000 0,08%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 11 885 0 36 590 846 -912 505 36 602 731 10,30% 36 828 546 3,55%
2 Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 12 085 -852 23 499 077 -2 685 606 23 511 162 6,61% 23 740 777 2,29%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 3 200 0 3 178 035 -333 073 3 181 235 0,89% 3 242 035 0,31%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 220 828   244 125 675   277 346 503 78,01% 908 542 235 87,57%
Muut 2 674 823   75 491 420   78 166 243      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com