31.1.2011
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 101 687 806 10 761 127 439 341 38,83% 616 718 506 60,54%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 12 015 451 0 14 218 995 4,33% 56 086 331 5,51%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 4 363 295 1 335 084 7 897 625 2,41% 75 049 895 7,37%
4 Etola Erkki Olavi 0 0 7 000 000 0 7 000 000 2,13% 7 000 000 0,69%
5 Metsäliitto Management Oy 0 0 6 790 887 0 6 790 887 2,07% 6 790 887 0,67%
6 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 508 974 71 744 3 213 223 0,98% 35 593 954 3,49%
7 OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 0 0 2 600 000 600 000 2 600 000 0,79% 2 600 000 0,26%
8 FIM Forte Sijoitusrahasto 0 0 2 525 040 0 2 525 040 0,77% 2 525 040 0,25%
9 Valtion Eläkerahasto 0 0 2 503 560 0 2 503 560 0,76% 2 503 560 0,25%
10 Sr Nordea Fennia 0 0 2 300 000 281 874 2 300 000 0,70% 2 300 000 0,23%
11 FIM Fenno Sijoitusrahasto 0 0 2 050 773 250 000 2 050 773 0,62% 2 050 773 0,20%
12 OP-Suomi Pienyhtiöt 0 0 2 000 000 700 000 2 000 000 0,61% 2 000 000 0,20%
13 Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sr 0 0 1 903 345 -23 700 1 903 345 0,58% 1 903 345 0,19%
14 OP-Suomi 0 0 1 250 000 1 250 000 1 250 000 0,38% 1 250 000 0,12%
15 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 0 0 1 205 000 0 1 205 000 0,37% 1 205 000 0,12%
16 Sr Elite Alfred Berg Small Cap Finland 0 0 1 025 000 175 000 1 025 000 0,31% 1 025 000 0,10%
17 Esr Nordea Suomi 130/30 0 0 1 000 000 0 1 000 000 0,30% 1 000 000 0,10%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 40 409 0 26 091 986 91 950 26 132 395 7,96% 26 900 166 2,64%
2 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 12 102 0 15 801 554 215 428 15 813 656 4,82% 16 043 594 1,58%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 3 000 2 000 2 510 125 426 173 2 513 125 0,77% 2 570 125 0,25%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 249 169   198 132 796   231 381 965 70,51% 863 116 176 84,73%
Muut 3 090 381   93 693 266   96 783 647      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com