31.8.2010
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 101 607 782 0 127 359 317 38,81% 616 638 482 60,54%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 12 015 451 0 14 218 995 4,33% 56 086 331 5,51%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 3 028 211 0 6 562 541 2,00% 73 714 811 7,24%
4 Etola Erkki Olavi 0 0 5 500 000 0 5 500 000 1,68% 5 500 000 0,54%
5 Metsäliitto Management Oy 0 0 5 044 787 5 044 787 5 044 787 1,54% 5 044 787 0,50%
6 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 437 230 0 3 141 479 0,96% 35 522 210 3,49%
7 FIM Forte Sijoitusrahasto 0 0 2 525 040 0 2 525 040 0,77% 2 525 040 0,25%
8 FIM Fenno Sijoitusrahasto 0 0 1 800 773 0 1 800 773 0,55% 1 800 773 0,18%
9 Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sr 0 0 1 480 000 102 000 1 480 000 0,45% 1 480 000 0,15%
10 SEB Finlandia Optimized Low Carbon 0 0 1 300 000 0 1 300 000 0,40% 1 300 000 0,13%
11 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 0 0 1 205 000 0 1 205 000 0,37% 1 205 000 0,12%
12 Sr Nordea Fennia 0 0 935 000 935 000 935 000 0,28% 935 000 0,09%
13 Sr Elite Alfred Berg Small Cap Finland 0 0 923 000 -27 000 923 000 0,28% 923 000 0,09%
14 Veikko Laine Oy 0 0 910 000 0 910 000 0,28% 910 000 0,09%
15 OP-Suomi Pienyhtiöt 0 0 800 000 0 800 000 0,24% 800 000 0,08%
16 Hämäläinen Pertti Ensio 0 0 712 365 0 712 365 0,22% 712 365 0,07%
17 Sr SEB Gyllenberg Finland Small Cap 0 0 700 000 0 700 000 0,21% 700 000 0,07%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 37 954 515 35 265 282 -2 942 653 35 303 236 10,76% 36 024 362 3,54%
2 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 12 302 200 18 967 429 -2 911 482 18 979 731 5,78% 19 213 469 1,89%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 1 000 0 4 517 010 1 225 870 4 518 010 1,38% 4 537 010 0,45%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 244 914   200 674 360   233 919 274 71,28% 865 572 640 84,98%
Muut 3 094 636   91 151 702   94 246 338      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com