28.2.2007
Lukumäärä: 
    B-sarja Äänet
  Osakkeenomistajat Määrä Osakkeet % Muutos Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 100 978 057 34,60% 0 100 978 057 34,60%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 5 312 913 1,82% -715 000 5 312 913 1,82%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 5 028 211 1,72% 1 000 5 028 211 1,72%
4 Oy Etra Invest Ab 3 000 400 1,03% -800 000 3 000 400 1,03%
5 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 2 550 000 0,87% 0 2 550 000 0,87%
6 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 477 230 0,51% -120 000 1 477 230 0,51%
7 Mrlbv Incentive Ky 1 386 635 0,48% 0 1 386 635 0,48%
8 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 1 286 080 0,44% 0 1 286 080 0,44%
9 OP-Delta Sijoitusrahasto 700 000 0,24% 0 700 000 0,24%
10 Swedbank 668 895 0,23% 10 952 668 895 0,23%
11 Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö 577 900 0,20% 0 577 900 0,20%
12 OP-Suomi 505 340 0,17% 0 505 340 0,17%
13 Arvo Omaisuudenhoito Oy Arvo Euro Value 406 384 0,14% -325 000 406 384 0,14%
14 Turun Kaupungin Vahinkorahasto 364 870 0,13% 0 364 870 0,13%
15 Eläkesäätiö Polaris Pensionsstiftelse 311 505 0,11% 0 311 505 0,11%
16 Kelhä Jorma 300 000 0,10% 0 300 000 0,10%
  Hallintarekisteröidyt B-sarja Äänet
    Määrä Osakkeet % Muutos Määrä Äänet %
1 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 57 533 304 19,71% 1 967 822 57 533 304 19,71%
2 Nordea Pankki Suomi Oyj 57 051 918 19,55% 5 215 108 57 051 918 19,55%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 16 455 857 5,64% 1 162 723 16 455 857 5,64%
4 NASDAQ OMXBS/Danske Bank, Helsinki Branch 752 376 0,26% 596 675 752 376 0,26%
20 suurinta omistajaa yhteensä 256 647 875 87,95%   256 647 875 87,95%
Muut 35 178 187        
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com