31.10.2008
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 100 978 057 0 126 729 592 38,62% 616 008 757 60,48%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 12 015 451 0 14 218 995 4,33% 56 086 331 5,51%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 3 028 211 0 6 562 541 2,00% 73 714 811 7,24%
4 OP-Delta Sijoitusrahasto 0 0 5 900 000 5 900 000 5 900 000 1,80% 5 900 000 0,58%
5 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 437 230 0 3 141 479 0,96% 35 522 210 3,49%
6 KEVA 0 0 2 639 042 -6 501 432 2 639 042 0,80% 2 639 042 0,26%
7 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 0 0 2 200 000 0 2 200 000 0,67% 2 200 000 0,22%
8 OP-Suomi 0 0 2 005 340 1 500 000 2 005 340 0,61% 2 005 340 0,20%
9 Evli Awards Management Oy 0 0 1 983 908 8 000 1 983 908 0,60% 1 983 908 0,19%
10 Sr Danske Invest Suomi Osake 0 0 1 911 000 175 000 1 911 000 0,58% 1 911 000 0,19%
11 Turun Kaupunki 62 0 1 762 799 1 636 599 1 762 861 0,54% 1 764 039 0,17%
12 FIM Fenno Sijoitusrahasto 0 0 1 730 773 0 1 730 773 0,53% 1 730 773 0,17%
13 Inkinen Simo-Pekka Juhani 0 0 1 383 409 -366 591 1 383 409 0,42% 1 383 409 0,14%
14 Veikko Laine Oy 0 0 910 000 0 910 000 0,28% 910 000 0,09%
15 Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 0 0 885 000 100 000 885 000 0,27% 885 000 0,09%
16 FIM Forte Sijoitusrahasto 0 0 738 510 0 738 510 0,23% 738 510 0,07%
17 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 120 000 0 597 694 -662 306 717 694 0,22% 2 997 694 0,29%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 10 697 -208 422 42 456 658 7 622 223 42 467 355 12,94% 42 670 598 4,19%
2 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 500 0 21 552 988 -81 697 21 553 488 6,57% 21 562 988 2,12%
3 Nordea Pankki Suomi Oyj 60 940 -2 097 16 997 475 -5 343 525 17 058 415 5,20% 18 216 275 1,79%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 385 857   223 113 545   256 499 402 78,16% 890 830 685 87,46%
Muut 2 953 693   68 712 517   71 666 210      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com