30.4.2013
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 106 421 760 0 132 173 295 40,28% 621 452 460 61,34%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 13 714 945 0 15 918 489 4,85% 57 785 825 5,70%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 9 813 295 0 13 347 625 4,07% 80 499 895 7,95%
4 Etola Erkki Olavi 0 0 7 200 000 0 7 200 000 2,19% 7 200 000 0,71%
5 Metsäliitto Management Oy 0 0 6 790 887 0 6 790 887 2,07% 6 790 887 0,67%
6 OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 0 0 5 948 680 40 270 5 948 680 1,81% 5 948 680 0,59%
7 Valtion Eläkerahasto 0 0 4 151 030 337 286 4 151 030 1,26% 4 151 030 0,41%
8 OP-Suomi 0 0 3 396 680 31 488 3 396 680 1,04% 3 396 680 0,34%
9 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 466 437 -6 114 3 170 686 0,97% 35 551 417 3,51%
10 OP-Delta Sijoitusrahasto 0 0 3 109 059 0 3 109 059 0,95% 3 109 059 0,31%
11 OP-Suomi Pienyhtiöt 0 0 3 000 000 46 458 3 000 000 0,91% 3 000 000 0,30%
12 Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi 0 0 2 400 000 0 2 400 000 0,73% 2 400 000 0,24%
13 Sr Nordea Fennia 0 0 2 300 000 0 2 300 000 0,70% 2 300 000 0,23%
14 Sr Säästöpankki Kotimaa 0 0 2 116 956 0 2 116 956 0,65% 2 116 956 0,21%
15 SEB Finlandia Optimized Low Carbon 0 0 1 426 700 -308 200 1 426 700 0,43% 1 426 700 0,14%
16 Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 0 0 1 334 141 151 588 1 334 141 0,41% 1 334 141 0,13%
17 Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 0 0 1 230 388 250 000 1 230 388 0,37% 1 230 388 0,12%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 14 850 0 16 300 884 -1 016 082 16 315 734 4,97% 16 597 884 1,64%
2 Nordea Pankki Suomi Oyj 53 333 0 15 167 334 1 477 174 15 220 667 4,64% 16 233 994 1,60%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 1 000 0 1 604 156 -123 809 1 605 156 0,49% 1 624 156 0,16%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 262 841   208 893 332   242 156 173 73,79% 874 150 152 86,28%
Muut 2 790 586   83 218 853   86 009 439      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com