31.7.2007
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 100 978 057 0 126 729 592 38,62% 616 008 757 60,48%
2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 3 028 211 0 6 562 541 2,00% 73 714 811 7,24%
3 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 3 274 913 -2 985 000 5 478 457 1,67% 47 345 793 4,65%
4 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 437 230 0 3 141 479 0,96% 35 522 210 3,49%
5 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 0 0 2 550 000 0 2 550 000 0,78% 2 550 000 0,25%
6 Oy Etra Invest Ab 0 0 2 200 400 -200 000 2 200 400 0,67% 2 200 400 0,22%
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 120 000 0 1 286 080 19 500 1 406 080 0,43% 3 686 080 0,36%
8 Mrlbv Incentive Ky 0 0 1 021 419 0 1 021 419 0,31% 1 021 419 0,10%
9 FIM Fenno Sijoitusrahasto 0 0 1 000 000 0 1 000 000 0,30% 1 000 000 0,10%
10 Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö 16 070 0 577 900 0 593 970 0,18% 899 300 0,09%
11 Eläkesäätiö Polaris Pensionsstiftelse 227 770 0 311 505 0 539 275 0,16% 4 866 905 0,48%
12 OP-Suomi 0 0 505 340 0 505 340 0,15% 505 340 0,05%
13 OP-Delta Sijoitusrahasto 0 0 500 000 0 500 000 0,15% 500 000 0,05%
14 SEB Gyllenberg Private Bank AB 0 0 443 800 82 900 443 800 0,14% 443 800 0,04%
15 Turun Kaupungin Vahinkorahasto 324 006 0 33 906 -140 000 357 912 0,11% 6 514 026 0,64%
16 Kelhä Jorma 0 0 300 000 0 300 000 0,09% 300 000 0,03%
17 Sr Danske Invest Suomi Osake 0 0 296 000 -300 000 296 000 0,09% 296 000 0,03%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 452 303 53 048 62 352 101 1 811 803 62 804 404 19,14% 71 398 161 7,01%
2 Nordea Pankki Suomi Oyj 42 990 -56 246 53 979 329 1 697 152 54 022 319 16,46% 54 839 129 5,38%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 500 0 21 148 453 8 759 21 148 953 6,44% 21 158 453 2,08%
20 suurinta omistajaa yhteensä 34 377 297   257 224 644   291 601 941 88,86% 944 770 584 92,75%
Muut 1 962 253   34 601 418   36 563 671      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com