28.2.2013
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 106 421 760 0 132 173 295 40,28% 621 452 460 61,07%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 13 714 945 0 15 918 489 4,85% 57 785 825 5,68%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 9 813 295 0 13 347 625 4,07% 80 499 895 7,91%
4 Etola Erkki Olavi 0 0 7 200 000 0 7 200 000 2,19% 7 200 000 0,71%
5 Metsäliitto Management Oy 0 0 6 790 887 0 6 790 887 2,07% 6 790 887 0,67%
6 OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 0 0 5 847 201 130 802 5 847 201 1,78% 5 847 201 0,57%
7 Valtion Eläkerahasto 0 0 3 800 000 0 3 800 000 1,16% 3 800 000 0,37%
8 OP-Suomi 0 0 3 250 742 300 742 3 250 742 0,99% 3 250 742 0,32%
9 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 480 931 -3 916 3 185 180 0,97% 35 565 911 3,49%
10 OP-Delta Sijoitusrahasto 0 0 3 100 000 0 3 100 000 0,94% 3 100 000 0,30%
11 OP-Suomi Pienyhtiöt 0 0 2 953 542 0 2 953 542 0,90% 2 953 542 0,29%
12 Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi 0 0 2 400 000 100 000 2 400 000 0,73% 2 400 000 0,24%
13 Sr Nordea Fennia 0 0 2 300 000 0 2 300 000 0,70% 2 300 000 0,23%
14 Sr Säästöpankki Kotimaa 0 0 2 116 956 0 2 116 956 0,65% 2 116 956 0,21%
15 SEB Finlandia Optimized Low Carbon 0 0 1 902 900 -73 100 1 902 900 0,58% 1 902 900 0,19%
16 Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 0 0 1 432 553 -100 000 1 432 553 0,44% 1 432 553 0,14%
17 Sr SEB Gyllenberg Finland Small Cap 0 0 1 400 000 200 000 1 400 000 0,43% 1 400 000 0,14%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 14 850 2 499 16 194 391 -1 588 726 16 209 241 4,94% 16 491 391 1,62%
2 Nordea Pankki Suomi Oyj 53 333 0 14 731 539 573 026 14 784 872 4,51% 15 798 199 1,55%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 1 000 0 1 608 253 -818 883 1 609 253 0,49% 1 628 253 0,16%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 262 841   208 459 895   241 722 736 73,66% 873 716 715 85,85%
Muut 3 026 709   83 416 167   86 442 876      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com