31.1.2007
Lukumäärä: 
    B-sarja Äänet
  Osakkeenomistajat Määrä Osakkeet % Muutos Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 100 978 057 34,60% 0 100 978 057 34,60%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 6 027 913 2,07% -912 000 6 027 913 2,07%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 5 027 211 1,72% 861 5 027 211 1,72%
4 Oy Etra Invest Ab 3 800 400 1,30% -575 000 3 800 400 1,30%
5 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 2 550 000 0,87% 0 2 550 000 0,87%
6 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 597 230 0,55% 0 1 597 230 0,55%
7 Mrlbv Incentive Ky 1 386 635 0,48% 0 1 386 635 0,48%
8 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 1 286 080 0,44% 60 000 1 286 080 0,44%
9 FIM Fenno Sijoitusrahasto 1 275 000 0,44% 0 1 275 000 0,44%
10 Arvo Omaisuudenhoito Oy Arvo Euro Value 731 384 0,25% -150 000 731 384 0,25%
11 OP-Delta Sijoitusrahasto 700 000 0,24% 0 700 000 0,24%
12 Swedbank 657 943 0,23% 657 943 657 943 0,23%
13 Sr Evli Suomi Select 600 000 0,21% 0 600 000 0,21%
14 Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö 577 900 0,20% 0 577 900 0,20%
15 FIM Forte Sijoitusrahasto 550 000 0,19% -179 600 550 000 0,19%
16 OP-Suomi 505 340 0,17% 0 505 340 0,17%
17 Turun Kaupungin Vahinkorahasto 364 870 0,13% -20 000 364 870 0,13%
  Hallintarekisteröidyt B-sarja Äänet
    Määrä Osakkeet % Muutos Määrä Äänet %
1 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 55 565 482 19,04% -149 020 55 565 482 19,04%
2 Nordea Pankki Suomi Oyj 51 836 810 17,76% 2 684 784 51 836 810 17,76%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 15 293 134 5,24% 3 563 996 15 293 134 5,24%
20 suurinta omistajaa yhteensä 251 311 389 86,12%   251 311 389 86,12%
Muut 40 514 673        
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com