31.7.2010
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 101 607 782 15 209 127 359 317 38,81% 616 638 482 60,54%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 12 015 451 0 14 218 995 4,33% 56 086 331 5,51%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 3 028 211 0 6 562 541 2,00% 73 714 811 7,24%
4 Etola Erkki Olavi 0 0 5 500 000 0 5 500 000 1,68% 5 500 000 0,54%
5 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 437 230 0 3 141 479 0,96% 35 522 210 3,49%
6 FIM Forte Sijoitusrahasto 0 0 2 525 040 0 2 525 040 0,77% 2 525 040 0,25%
7 FIM Fenno Sijoitusrahasto 0 0 1 800 773 -350 000 1 800 773 0,55% 1 800 773 0,18%
8 Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sr 0 0 1 378 000 409 750 1 378 000 0,42% 1 378 000 0,14%
9 SEB Finlandia Optimized Low Carbon 0 0 1 300 000 0 1 300 000 0,40% 1 300 000 0,13%
10 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 0 0 1 205 000 0 1 205 000 0,37% 1 205 000 0,12%
11 Sr Elite Alfred Berg Small Cap Finland 0 0 950 000 185 000 950 000 0,29% 950 000 0,09%
12 Jordan Kari Alpo Erik 0 0 920 812 0 920 812 0,28% 920 812 0,09%
13 Veikko Laine Oy 0 0 910 000 0 910 000 0,28% 910 000 0,09%
14 OP-Suomi Pienyhtiöt 0 0 800 000 0 800 000 0,24% 800 000 0,08%
15 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 100 000 0 694 363 170 570 794 363 0,24% 2 694 363 0,26%
16 Hämäläinen Pertti Ensio 0 0 712 365 0 712 365 0,22% 712 365 0,07%
17 Sr SEB Gyllenberg Finland Small Cap 0 0 700 000 0 700 000 0,21% 700 000 0,07%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 37 439 0 38 207 935 -2 986 438 38 245 374 11,65% 38 956 715 3,82%
2 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 12 102 0 21 878 911 772 655 21 891 013 6,67% 22 120 951 2,17%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 1 000 0 3 291 140 116 208 3 292 140 1,00% 3 311 140 0,33%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 344 199   200 863 013   234 207 212 71,37% 867 746 993 85,19%
Muut 2 995 351   90 963 049   93 958 400      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com