31.7.2016
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 122 955 355 0 148 706 890 41,83% 637 986 055 61,49%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 15 041 485 0 17 245 029 4,85% 59 112 365 5,70%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 12 793 487 0 16 327 817 4,59% 83 480 087 8,05%
4 Etola Erkki Olavi 0 0 8 000 000 0 8 000 000 2,25% 8 000 000 0,77%
5 Valtion Eläkerahasto 0 0 4 650 000 0 4 650 000 1,31% 4 650 000 0,45%
6 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 753 430 2 907 3 457 679 0,97% 35 838 410 3,45%
7 Sr Nordea Fennia 0 0 2 708 866 0 2 708 866 0,76% 2 708 866 0,26%
8 OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 0 0 2 167 359 460 865 2 167 359 0,61% 2 167 359 0,21%
9 OP-Suomi 0 0 2 084 519 25 000 2 084 519 0,59% 2 084 519 0,20%
10 OP-Suomi Pienyhtiöt 0 0 2 048 869 75 000 2 048 869 0,58% 2 048 869 0,20%
11 ODIN Finland 0 0 1 903 665 0 1 903 665 0,54% 1 903 665 0,18%
12 OP-Delta Sijoitusrahasto 0 0 1 825 000 125 000 1 825 000 0,51% 1 825 000 0,18%
13 Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 0 0 1 551 494 60 083 1 551 494 0,44% 1 551 494 0,15%
14 Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 0 0 1 477 354 0 1 477 354 0,42% 1 477 354 0,14%
15 Mandatum Life Unit-Linked 0 0 1 308 743 629 395 1 308 743 0,37% 1 308 743 0,13%
16 Sr Säästöpankki Kotimaa 0 0 1 142 786 0 1 142 786 0,32% 1 142 786 0,11%
17 Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sr 0 0 969 496 0 969 496 0,27% 969 496 0,09%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 11 985 0 32 145 885 -2 200 143 32 157 870 9,05% 32 385 585 3,12%
2 Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 12 369 -1 608 18 303 835 -1 524 089 18 316 204 5,15% 18 551 215 1,79%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 3 200 0 3 127 660 56 464 3 130 860 0,88% 3 191 660 0,31%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 221 212   237 959 288   271 180 500 76,28% 902 383 528 86,97%
Muut 2 674 439   81 657 807   84 332 246      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com