31.8.2013
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 107 930 557 1 508 797 133 682 092 40,74% 622 961 257 61,54%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 13 714 945 0 15 918 489 4,85% 57 785 825 5,71%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 9 813 295 0 13 347 625 4,07% 80 499 895 7,95%
4 Etola Erkki Olavi 0 0 7 200 000 0 7 200 000 2,19% 7 200 000 0,71%
5 Metsäliitto Management Oy 0 0 6 790 887 0 6 790 887 2,07% 6 790 887 0,67%
6 OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 0 0 5 342 348 -734 000 5 342 348 1,63% 5 342 348 0,53%
7 Valtion Eläkerahasto 0 0 4 081 514 0 4 081 514 1,24% 4 081 514 0,40%
8 OP-Delta Sijoitusrahasto 0 0 3 242 079 0 3 242 079 0,99% 3 242 079 0,32%
9 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 473 205 -5 562 3 177 454 0,97% 35 558 185 3,51%
10 OP-Suomi 0 0 3 114 543 8 491 3 114 543 0,95% 3 114 543 0,31%
11 OP-Suomi Pienyhtiöt 0 0 2 664 518 -150 000 2 664 518 0,81% 2 664 518 0,26%
12 Sr Nordea Fennia 0 0 2 300 000 0 2 300 000 0,70% 2 300 000 0,23%
13 Sr Säästöpankki Kotimaa 0 0 2 116 956 0 2 116 956 0,65% 2 116 956 0,21%
14 Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi 0 0 2 050 244 -307 628 2 050 244 0,62% 2 050 244 0,20%
15 Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 0 0 1 914 141 0 1 914 141 0,58% 1 914 141 0,19%
16 SEB Finlandia Optimized Low Carbon 0 0 1 763 400 0 1 763 400 0,54% 1 763 400 0,17%
17 FIM Fenno Sijoitusrahasto 0 0 1 320 431 0 1 320 431 0,40% 1 320 431 0,13%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 51 333 0 17 348 048 846 818 17 399 381 5,30% 18 374 708 1,82%
2 Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 14 544 14 544 16 062 991 16 062 991 16 077 535 4,90% 16 353 871 1,62%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 1 000 0 1 421 522 -1 000 1 422 522 0,43% 1 441 522 0,14%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 260 535   211 665 624   244 926 159 74,63% 876 876 324 86,63%
Muut 2 742 892   80 496 561   83 239 453      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com