30.9.2006
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 100 978 057 0 126 729 592 38,62% 616 008 757 60,48%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 7 509 913 1 463 000 9 713 457 2,96% 51 580 793 5,06%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 5 023 211 100 8 557 541 2,61% 75 709 811 7,43%
4 Oy Etra Invest Ab 0 0 6 380 400 -170 000 6 380 400 1,94% 6 380 400 0,63%
5 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 597 230 0 3 301 479 1,01% 35 682 210 3,50%
6 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 0 0 2 300 000 0 2 300 000 0,70% 2 300 000 0,23%
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 120 000 0 1 286 080 0 1 406 080 0,43% 3 686 080 0,36%
8 Mrlbv Incentive Ky 0 0 1 386 635 0 1 386 635 0,42% 1 386 635 0,14%
9 FIM Fenno Sijoitusrahasto 0 0 1 275 000 200 000 1 275 000 0,39% 1 275 000 0,13%
10 Turun Kaupungin Vahinkorahasto 578 0 925 949 20 000 926 527 0,28% 937 509 0,09%
11 Veikko Laine Oy 0 0 753 000 0 753 000 0,23% 753 000 0,07%
12 FIM Forte Sijoitusrahasto 0 0 729 600 100 000 729 600 0,22% 729 600 0,07%
13 Sr Säästöpankki Kotimaa 0 0 657 560 0 657 560 0,20% 657 560 0,06%
14 Sr Evli Suomi Select 0 0 600 000 200 000 600 000 0,18% 600 000 0,06%
15 Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö 16 070 0 577 900 0 593 970 0,18% 899 300 0,09%
16 Eläkesäätiö Polaris Pensionsstiftelse 227 770 0 311 505 0 539 275 0,16% 4 866 905 0,48%
17 Arvo Omaisuudenhoito Oy Arvo Euro Value 0 0 525 000 0 525 000 0,16% 525 000 0,05%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 38 471 -4 400 51 410 008 -10 082 739 51 448 479 15,68% 52 179 428 5,12%
2 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 355 857 15 956 49 414 149 7 819 285 49 770 006 15,17% 56 531 289 5,55%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 0 0 5 211 788 2 326 224 5 211 788 1,59% 5 211 788 0,51%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 952 404   238 852 985   272 805 389 83,13% 917 901 065 90,11%
Muut 2 387 146   52 973 077   55 360 223      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com