31.12.2013
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 107 930 557 0 133 682 092 40,74% 622 961 257 61,56%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 13 714 945 0 15 918 489 4,85% 57 785 825 5,71%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 10 683 295 870 000 14 217 625 4,33% 81 369 895 8,04%
4 Etola Erkki Olavi 0 0 7 200 000 0 7 200 000 2,19% 7 200 000 0,71%
5 Metsäliitto Management Oy 0 0 6 790 887 0 6 790 887 2,07% 6 790 887 0,67%
6 OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 0 0 5 620 000 -330 000 5 620 000 1,71% 5 620 000 0,56%
7 Valtion Eläkerahasto 0 0 4 270 000 -5 514 4 270 000 1,30% 4 270 000 0,42%
8 OP-Delta Sijoitusrahasto 0 0 3 517 749 92 749 3 517 749 1,07% 3 517 749 0,35%
9 OP-Suomi 0 0 3 249 509 53 451 3 249 509 0,99% 3 249 509 0,32%
10 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 469 784 0 3 174 033 0,97% 35 554 764 3,51%
11 OP-Suomi Pienyhtiöt 0 0 2 563 365 -519 2 563 365 0,78% 2 563 365 0,25%
12 Sr Nordea Fennia 0 0 2 300 000 0 2 300 000 0,70% 2 300 000 0,23%
13 Sr Säästöpankki Kotimaa 0 0 2 266 956 0 2 266 956 0,69% 2 266 956 0,22%
14 Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 0 0 2 064 141 0 2 064 141 0,63% 2 064 141 0,20%
15 SEB Finlandia Optimized Low Carbon 0 0 1 753 650 -52 300 1 753 650 0,53% 1 753 650 0,17%
16 Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 0 0 1 390 388 0 1 390 388 0,42% 1 390 388 0,14%
17 FIM Fenno Sijoitusrahasto 0 0 1 198 632 -100 000 1 198 632 0,37% 1 198 632 0,12%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 50 898 500 19 297 557 339 159 19 348 455 5,90% 20 315 517 2,01%
2 Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 12 250 0 15 224 874 23 417 15 237 124 4,64% 15 469 874 1,53%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 1 000 0 1 761 329 345 657 1 762 329 0,54% 1 781 329 0,18%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 257 806   214 267 618   247 525 424 75,43% 879 423 738 86,91%
Muut 2 727 845   77 912 343   80 640 188      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com