31.8.2006
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 100 978 057 0 126 729 592 38,62% 616 008 757 60,48%
2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 5 023 111 -100 8 557 441 2,61% 75 709 711 7,43%
3 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 6 046 913 -861 000 8 250 457 2,51% 50 117 793 4,92%
4 Oy Etra Invest Ab 0 0 6 550 400 450 000 6 550 400 2,00% 6 550 400 0,64%
5 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 597 230 0 3 301 479 1,01% 35 682 210 3,50%
6 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 0 0 2 300 000 0 2 300 000 0,70% 2 300 000 0,23%
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 120 000 0 1 286 080 0 1 406 080 0,43% 3 686 080 0,36%
8 Mrlbv Incentive Ky 0 0 1 386 635 0 1 386 635 0,42% 1 386 635 0,14%
9 FIM Fenno Sijoitusrahasto 0 0 1 075 000 0 1 075 000 0,33% 1 075 000 0,11%
10 Turun Kaupungin Vahinkorahasto 578 0 905 949 80 000 906 527 0,28% 917 509 0,09%
11 Veikko Laine Oy 0 0 753 000 250 000 753 000 0,23% 753 000 0,07%
12 Sr Säästöpankki Kotimaa 0 0 657 560 -250 000 657 560 0,20% 657 560 0,06%
13 FIM Forte Sijoitusrahasto 0 0 629 600 0 629 600 0,19% 629 600 0,06%
14 Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö 16 070 0 577 900 0 593 970 0,18% 899 300 0,09%
15 Sr Seligson & Co OMX Helsinki 25 Pörssinoteerattu Rahasto 0 0 549 276 32 466 549 276 0,17% 549 276 0,05%
16 Eläkesäätiö Polaris Pensionsstiftelse 227 770 0 311 505 0 539 275 0,16% 4 866 905 0,48%
17 Arvo Omaisuudenhoito Oy Arvo Euro Value 0 0 525 000 0 525 000 0,16% 525 000 0,05%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 42 871 -2 000 61 492 747 -5 637 207 61 535 618 18,75% 62 350 167 6,12%
2 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 339 901 2 835 41 594 864 2 582 246 41 934 765 12,78% 48 392 884 4,75%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 0 0 2 885 564 1 671 594 2 885 564 0,88% 2 885 564 0,28%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 940 848   237 126 391   271 067 239 82,60% 915 943 351 89,92%
Muut 2 398 702   54 699 671   57 098 373      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com