31.7.2011
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 101 771 760 0 127 523 295 38,86% 616 802 460 60,55%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 13 014 945 599 494 15 218 489 4,64% 57 085 825 5,60%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 11 563 295 0 15 097 625 4,60% 82 249 895 8,07%
4 Etola Erkki Olavi 0 0 7 000 000 0 7 000 000 2,13% 7 000 000 0,69%
5 Metsäliitto Management Oy 0 0 6 790 887 0 6 790 887 2,07% 6 790 887 0,67%
6 OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 0 0 3 500 000 275 000 3 500 000 1,07% 3 500 000 0,34%
7 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 511 223 0 3 215 472 0,98% 35 596 203 3,49%
8 Valtion Eläkerahasto 0 0 2 803 560 0 2 803 560 0,85% 2 803 560 0,28%
9 OP-Suomi Pienyhtiöt 0 0 2 731 812 100 000 2 731 812 0,83% 2 731 812 0,27%
10 FIM Pääomarahastot Oy 0 0 2 500 000 0 2 500 000 0,76% 2 500 000 0,25%
11 OP-Suomi 0 0 2 200 000 150 000 2 200 000 0,67% 2 200 000 0,22%
12 Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sr 0 0 2 112 898 239 475 2 112 898 0,64% 2 112 898 0,21%
13 FIM Fenno Sijoitusrahasto 0 0 2 050 773 0 2 050 773 0,62% 2 050 773 0,20%
14 OP-Delta Sijoitusrahasto 0 0 2 000 000 150 000 2 000 000 0,61% 2 000 000 0,20%
15 Sr Nordea Fennia 0 0 2 000 000 0 2 000 000 0,61% 2 000 000 0,20%
16 Sr Säästöpankki Kotimaa 0 0 1 919 456 0 1 919 456 0,58% 1 919 456 0,19%
17 SEB Finlandia Optimized Low Carbon 0 0 1 400 000 0 1 400 000 0,43% 1 400 000 0,14%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 57 422 0 20 115 100 -482 130 20 172 522 6,15% 21 263 540 2,09%
2 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 12 102 0 9 745 120 -1 299 030 9 757 222 2,97% 9 987 160 0,98%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 3 880 0 2 557 620 -437 338 2 561 500 0,78% 2 635 220 0,26%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 267 062   199 288 449   232 555 511 70,87% 864 629 689 84,88%
Muut 3 072 488   92 537 613   95 610 101      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com