31.3.2014
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 107 026 130 -904 427 132 777 665 40,46% 622 056 830 61,47%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 13 714 945 0 15 918 489 4,85% 57 785 825 5,71%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 11 666 295 0 15 200 625 4,63% 82 352 895 8,14%
4 Etola Erkki Olavi 0 0 7 200 000 0 7 200 000 2,19% 7 200 000 0,71%
5 Metsäliitto Management Oy 0 0 6 790 887 0 6 790 887 2,07% 6 790 887 0,67%
6 OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 0 0 4 065 098 -1 157 826 4 065 098 1,24% 4 065 098 0,40%
7 Valtion Eläkerahasto 0 0 3 832 438 0 3 832 438 1,17% 3 832 438 0,38%
8 OP-Delta Sijoitusrahasto 0 0 3 770 074 0 3 770 074 1,15% 3 770 074 0,37%
9 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 469 784 0 3 174 033 0,97% 35 554 764 3,51%
10 OP-Suomi 0 0 2 922 473 -115 000 2 922 473 0,89% 2 922 473 0,29%
11 OP-Suomi Pienyhtiöt 0 0 2 384 302 -45 000 2 384 302 0,73% 2 384 302 0,24%
12 Sr Nordea Fennia 0 0 2 300 000 0 2 300 000 0,70% 2 300 000 0,23%
13 Sr Säästöpankki Kotimaa 0 0 2 266 956 0 2 266 956 0,69% 2 266 956 0,22%
14 Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 0 0 1 653 668 -70 473 1 653 668 0,50% 1 653 668 0,16%
15 SEB Finlandia Optimized Low Carbon 0 0 1 512 550 468 900 1 512 550 0,46% 1 512 550 0,15%
16 Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 0 0 1 290 388 -100 000 1 290 388 0,39% 1 290 388 0,13%
17 FIM Fenno Sijoitusrahasto 0 0 1 019 318 -55 000 1 019 318 0,31% 1 019 318 0,10%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 26 567 -21 781 21 867 377 1 277 439 21 893 944 6,67% 22 398 717 2,21%
2 Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 34 031 21 781 19 576 062 2 734 767 19 610 093 5,98% 20 256 682 2,00%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 1 000 0 2 064 522 200 000 2 065 522 0,63% 2 084 522 0,21%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 255 256   218 393 267   251 648 523 76,68% 883 498 387 87,31%
Muut 2 730 395   73 786 694   76 517 089      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com