31.1.2005
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 25 751 535 100 978 057 100 978 057 126 729 592 38,62% 616 008 757 60,47%
2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 3 534 330 5 428 211 5 428 211 8 962 541 2,73% 76 114 811 7,47%
3 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 2 203 544 1 341 113 1 341 113 3 544 657 1,08% 45 411 993 4,46%
4 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 1 704 249 1 597 750 1 597 750 3 301 999 1,01% 35 682 730 3,50%
5 Oy Etra Invest Ab 0 0 2 200 035 2 200 035 2 200 035 0,67% 2 200 035 0,22%
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 120 000 120 000 823 080 823 080 943 080 0,29% 3 223 080 0,32%
7 Turun Kaupungin Vahinkorahasto 147 678 147 678 627 049 627 049 774 727 0,24% 3 580 609 0,35%
8 OP-Suomi 0 0 770 000 770 000 770 000 0,26% 770 000 0,26%
9 Vahinkovakuutusyhtiö Pohjola 13 000 13 000 366 665 366 665 770 000 0,23% 770 000 0,08%
10 Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö 16 070 16 070 577 900 577 900 593 970 0,18% 899 300 0,09%
11 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 0 0 550 705 550 705 550 705 0,17% 550 705 0,05%
12 Eläkesäätiö Polaris Pensionsstiftelse 227 770 227 770 311 505 311 505 539 275 0,16% 4 866 905 0,48%
13 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia 13 800 13 800 534 415 534 415 534 415 0,16% 534 415 0,05%
14 Sr Seligson & Co OMX Helsinki 25 Pörssinoteerattu Rahasto 0 0 506 515 506 515 506 515 0,15% 506 515 0,05%
15 KEVA 0 0 500 000 500 000 500 000 0,15% 500 000 0,05%
16 Veikko Laine Oy 0 0 453 000 453 000 453 000 0,14% 453 000 0,04%
17 Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sr 0 0 411 680 411 680 411 680 0,13% 411 680 0,04%
18 Sr Danske Invest Suomi Osake 0 0 393 120 393 120 393 120 0,12% 393 120 0,04%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 26 802 26 802 115 553 371 115 553 371 115 580 173 35,22% 116 089 411 11,40%
2 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 10 540 10 540 4 929 964 4 929 964 4 940 504 1,51% 5 140 764 0,50%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 769 318   238 854 135   272 999 988 83,22% 914 107 830 89,92%
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com