30.6.2007
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 100 978 057 0 126 729 592 38,62% 616 008 757 60,48%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 6 259 913 1 433 000 8 463 457 2,58% 50 330 793 4,94%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 3 028 211 0 6 562 541 2,00% 73 714 811 7,24%
4 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 437 230 0 3 141 479 0,96% 35 522 210 3,49%
5 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 0 0 2 550 000 0 2 550 000 0,78% 2 550 000 0,25%
6 Oy Etra Invest Ab 0 0 2 400 400 -600 000 2 400 400 0,73% 2 400 400 0,24%
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 120 000 0 1 266 580 -19 500 1 386 580 0,42% 3 666 580 0,36%
8 Mrlbv Incentive Ky 0 0 1 021 419 0 1 021 419 0,31% 1 021 419 0,10%
9 FIM Fenno Sijoitusrahasto 0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0,30% 1 000 000 0,10%
10 Sr Danske Invest Suomi Osake 0 0 596 000 -50 000 596 000 0,18% 596 000 0,06%
11 Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö 16 070 0 577 900 0 593 970 0,18% 899 300 0,09%
12 Eläkesäätiö Polaris Pensionsstiftelse 227 770 0 311 505 0 539 275 0,16% 4 866 905 0,48%
13 OP-Suomi 0 0 505 340 0 505 340 0,15% 505 340 0,05%
14 OP-Delta Sijoitusrahasto 0 0 500 000 0 500 000 0,15% 500 000 0,05%
15 Turun Kaupungin Vahinkorahasto 324 006 146 380 173 906 20 000 497 912 0,15% 6 654 026 0,65%
16 SEB Gyllenberg Private Bank AB 0 0 360 900 0 360 900 0,11% 360 900 0,04%
17 Kelhä Jorma 0 0 300 000 0 300 000 0,09% 300 000 0,03%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 399 255 0 60 540 298 2 942 859 60 939 553 18,57% 68 525 398 6,73%
2 Nordea Pankki Suomi Oyj 99 236 -43 128 52 282 177 -4 042 499 52 381 413 15,96% 54 266 897 5,33%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 500 0 21 139 694 -303 017 21 140 194 6,44% 21 149 694 2,08%
20 suurinta omistajaa yhteensä 34 380 495   257 229 530   291 610 025 88,86% 944 839 430 92,76%
Muut 1 959 055   34 596 532   36 555 587      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com