28.2.2010
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 100 978 057 0 126 729 592 38,62% 616 008 757 60,48%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 12 015 451 0 14 218 995 4,33% 56 086 331 5,51%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 3 028 211 0 6 562 541 2,00% 73 714 811 7,24%
4 Etola Erkki Olavi 0 0 5 500 000 0 5 500 000 1,68% 5 500 000 0,54%
5 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 437 230 0 3 141 479 0,96% 35 522 210 3,49%
6 Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sr 0 0 2 083 254 296 750 2 083 254 0,63% 2 083 254 0,20%
7 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 0 0 1 910 000 -90 000 1 910 000 0,58% 1 910 000 0,19%
8 FIM Fenno Sijoitusrahasto 0 0 1 830 773 0 1 830 773 0,56% 1 830 773 0,18%
9 Evli Awards Management Oy 0 0 1 353 196 0 1 353 196 0,41% 1 353 196 0,13%
10 Sr Elite Alfred Berg Small Cap Finland 0 0 1 300 000 0 1 300 000 0,40% 1 300 000 0,13%
11 Veikko Laine Oy 0 0 910 000 0 910 000 0,28% 910 000 0,09%
12 Turun Kaupunki 0 0 864 611 -19 679 864 611 0,26% 864 611 0,08%
13 Jordan Kari Alpo Erik 0 0 801 759 0 801 759 0,24% 801 759 0,08%
14 FIM Forte Sijoitusrahasto 0 0 738 510 0 738 510 0,23% 738 510 0,07%
15 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 100 000 0 584 719 -40 281 684 719 0,21% 2 584 719 0,25%
16 BNP Arbitrage 0 0 654 032 654 032 654 032 0,20% 654 032 0,06%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 34 034 401 42 755 509 -1 260 604 42 789 543 13,04% 43 436 189 4,26%
2 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 12 102 0 14 175 065 377 908 14 187 167 4,32% 14 417 105 1,42%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 500 0 4 153 702 625 966 4 154 202 1,27% 4 163 702 0,41%
4 Nordnet Bank Ab 281 0 807 714 58 885 807 995 0,25% 813 334 0,08%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 340 575   197 881 793   231 222 368 70,46% 864 693 293 84,89%
Muut 2 998 975   93 944 269   96 943 244      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com