30.4.2008
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 100 978 057 0 126 729 592 38,62% 616 008 757 60,48%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 12 015 451 -100 000 14 218 995 4,33% 56 086 331 5,51%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 3 028 211 0 6 562 541 2,00% 73 714 811 7,24%
4 Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sr 0 0 4 214 220 932 500 4 214 220 1,28% 4 214 220 0,41%
5 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 0 0 3 182 000 860 000 3 182 000 0,97% 3 182 000 0,31%
6 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 437 230 0 3 141 479 0,96% 35 522 210 3,49%
7 OP-Delta Sijoitusrahasto 0 0 2 255 000 1 255 000 2 255 000 0,69% 2 255 000 0,22%
8 FIM Fenno Sijoitusrahasto 0 0 1 900 000 0 1 900 000 0,58% 1 900 000 0,19%
9 Sr Elite Alfred Berg Small Cap Finland 0 0 1 610 906 529 478 1 610 906 0,49% 1 610 906 0,16%
10 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 120 000 0 1 461 000 861 958 1 581 000 0,48% 3 861 000 0,38%
11 Evli Awards Management Oy 0 0 1 449 644 1 449 644 1 449 644 0,44% 1 449 644 0,14%
12 Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito Sr 0 0 1 407 529 272 635 1 407 529 0,43% 1 407 529 0,14%
13 Sitra Suomen Itsenäisyyden Juhlarahasto 0 0 1 177 363 286 162 1 177 363 0,36% 1 177 363 0,12%
14 Veikko Laine Oy 0 0 910 000 0 910 000 0,28% 910 000 0,09%
15 SEB Gyllenberg Private Bank AB 0 0 872 600 0 872 600 0,27% 872 600 0,09%
16 FIM Forte Sijoitusrahasto 0 0 738 510 0 738 510 0,23% 738 510 0,07%
17 Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö 16 070 0 577 900 0 593 970 0,18% 899 300 0,09%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 77 362 4 749 35 741 743 -2 180 384 35 819 105 10,91% 37 288 983 3,66%
2 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 400 705 0 33 513 748 -6 275 738 33 914 453 10,33% 41 527 848 4,08%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 500 0 24 458 309 860 553 24 458 809 7,45% 24 468 309 2,40%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 808 295   232 929 421   266 737 716 81,28% 909 095 321 89,25%
Muut 2 531 255   58 896 641   61 427 896      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com