31.3.2006
Lukumäärä: 
    B-sarja Äänet
  Osakkeenomistajat Määrä Osakkeet % Muutos Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 100 978 057 34,60% 0 100 978 057 34,60%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 6 859 913 2,35% 1 003 600 6 859 913 2,35%
3 Oy Etra Invest Ab 6 100 400 2,09% -900 000 6 100 400 2,09%
4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 5 023 211 1,72% -5 000 5 023 211 1,72%
5 OP-Suomi 2 341 040 0,80% 0 2 341 040 0,80%
6 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 2 000 000 0,69% 462 200 2 000 000 0,69%
7 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 597 750 0,55% 0 1 597 750 0,55%
8 Mrlbv Incentive Ky 1 386 635 0,48% 0 1 386 635 0,48%
9 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 1 092 880 0,37% -193 200 1 092 880 0,37%
10 FIM Fenno Sijoitusrahasto 875 000 0,30% -349 000 875 000 0,30%
11 Sr Säästöpankki Kotimaa 832 560 0,29% 10 000 832 560 0,29%
12 Pohjola Euro Value Sijoitusrahasto 700 000 0,24% 0 700 000 0,24%
13 SEB Finlandia Optimized Low Carbon 650 000 0,22% 250 000 650 000 0,22%
14 FIM Forte Sijoitusrahasto 629 600 0,22% -150 000 629 600 0,22%
15 Sr SEB Gyllenberg Finland Small Cap 596 400 0,20% 155 000 596 400 0,20%
16 Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö 577 900 0,20% 0 577 900 0,20%
17 Arvo Omaisuudenhoito Oy Arvo Euro Value 525 000 0,18% 0 525 000 0,18%
  Hallintarekisteröidyt B-sarja Äänet
    Määrä Osakkeet % Muutos Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 56 358 105 19,31% -8 284 247 56 358 105 19,31%
2 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 49 192 619 16,86% 17 192 039 49 192 619 16,86%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 4 065 649 1,39% 877 225 4 065 649 1,39%
20 suurinta omistajaa yhteensä 242 382 719 83,06%   242 382 719 83,06%
Muut 49 443 343        
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com