30.9.2005
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 100 978 057 0 126 729 592 38,62% 616 008 757 60,47%
2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 527 830 -6 500 5 028 211 0 8 556 041 2,61% 75 584 811 7,42%
3 Oy Etra Invest Ab 0 0 7 040 600 -469 400 7 040 600 2,15% 7 040 600 0,69%
4 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 1 221 113 0 3 424 657 1,04% 45 291 993 4,45%
5 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 597 750 0 3 301 999 1,01% 35 682 730 3,50%
6 OP-Suomi 0 0 1 751 940 84 400 1 751 940 0,60% 1 751 940 0,60%
7 Mrlbv Incentive Ky 0 0 1 500 000 0 1 500 000 0,46% 1 500 000 0,15%
8 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 120 000 0 1 286 080 0 1 406 080 0,43% 3 686 080 0,36%
9 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 0 0 1 400 200 0 1 400 200 0,43% 1 400 200 0,14%
10 SEB Finlandia Optimized Low Carbon 0 0 825 000 0 825 000 0,25% 825 000 0,08%
11 Pohjola Euro Value Sijoitusrahasto 0 0 700 000 0 700 000 0,21% 700 000 0,07%
12 Turun Kaupungin Vahinkorahasto 101 578 -9 500 533 749 -30 000 635 327 0,19% 2 565 309 0,25%
13 Sr SEB Gyllenberg Finland Small Cap 0 0 630 600 100 000 630 600 0,19% 630 600 0,06%
14 Veikko Laine Oy 0 0 618 000 0 618 000 0,19% 618 000 0,06%
15 Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö 16 070 0 577 900 0 593 970 0,18% 899 300 0,09%
16 Eläkesäätiö Polaris Pensionsstiftelse 227 770 0 311 505 0 539 275 0,16% 4 866 905 0,48%
17 Sr Säästöpankki Kotimaa 0 0 470 260 68 000 470 260 0,14% 470 260 0,05%
18 Sr Seligson & Co OMX Helsinki 25 Pörssinoteerattu Rahasto 0 0 399 840 -5 880 399 840 0,12% 399 840 0,04%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 54 521 28 619 71 173 811 -1 077 349 71 228 332 21,70% 72 264 231 7,09%
2 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 10 240 -100 35 230 755 94 982 35 240 995 10,74% 35 435 555 3,48%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 717 337   233 275 371   266 992 708 81,42% 907 622 111 89,53%
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com