31.1.2007
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 100 978 057 0 126 729 592 38,62% 616 008 757 60,48%
2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 5 027 211 861 8 561 541 2,61% 75 713 811 7,43%
3 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 61 000 6 027 913 -912 000 8 231 457 2,51% 50 098 793 4,92%
4 Oy Etra Invest Ab 0 0 3 800 400 -575 000 3 800 400 1,16% 3 800 400 0,37%
5 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 597 230 0 3 301 479 1,01% 35 682 210 3,50%
6 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 0 0 2 550 000 0 2 550 000 0,78% 2 550 000 0,25%
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 120 000 0 1 286 080 60 000 1 406 080 0,43% 3 686 080 0,36%
8 Mrlbv Incentive Ky 0 0 1 386 635 0 1 386 635 0,42% 1 386 635 0,14%
9 FIM Fenno Sijoitusrahasto 0 0 1 275 000 0 1 275 000 0,39% 1 275 000 0,13%
10 Arvo Omaisuudenhoito Oy Arvo Euro Value 0 0 731 384 -150 000 731 384 0,22% 731 384 0,07%
11 OP-Delta Sijoitusrahasto 0 0 700 000 0 700 000 0,21% 700 000 0,07%
12 Swedbank 0 0 657 943 657 943 657 943 0,20% 657 943 0,06%
13 Sr Evli Suomi Select 0 0 600 000 0 600 000 0,18% 600 000 0,06%
14 Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö 16 070 0 577 900 0 593 970 0,18% 899 300 0,09%
15 FIM Forte Sijoitusrahasto 0 0 550 000 -179 600 550 000 0,17% 550 000 0,05%
16 Eläkesäätiö Polaris Pensionsstiftelse 227 770 0 311 505 0 539 275 0,16% 4 866 905 0,48%
17 OP-Suomi 0 0 505 340 0 505 340 0,15% 505 340 0,05%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 422 480 3 068 55 565 482 -149 020 55 987 962 17,06% 64 015 082 6,28%
2 Nordea Pankki Suomi Oyj 204 020 16 938 51 836 810 2 684 784 52 040 830 15,86% 55 917 210 5,49%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 500 0 15 293 134 3 563 996 15 293 634 4,66% 15 303 134 1,50%
20 suurinta omistajaa yhteensä 34 184 498   251 258 024   285 442 522 86,98% 934 947 984 91,79%
Muut 2 155 052   40 568 038   42 723 090      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com