31.10.2014
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 107 026 130 0 132 777 665 40,46% 622 056 830 61,47%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 13 714 945 0 15 918 489 4,85% 57 785 825 5,71%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 11 666 295 0 15 200 625 4,63% 82 352 895 8,14%
4 Etola Erkki Olavi 0 0 7 200 000 0 7 200 000 2,19% 7 200 000 0,71%
5 Metsäliitto Management Oy 0 0 6 790 887 0 6 790 887 2,07% 6 790 887 0,67%
6 OP-Delta Sijoitusrahasto 0 0 4 273 363 303 108 4 273 363 1,30% 4 273 363 0,42%
7 Valtion Eläkerahasto 0 0 3 832 438 0 3 832 438 1,17% 3 832 438 0,38%
8 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 473 410 1 522 3 177 659 0,97% 35 558 390 3,51%
9 OP-Suomi 0 0 3 038 195 154 506 3 038 195 0,93% 3 038 195 0,30%
10 OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 0 0 3 011 228 15 840 3 011 228 0,92% 3 011 228 0,30%
11 Sr Nordea Fennia 0 0 2 300 000 0 2 300 000 0,70% 2 300 000 0,23%
12 Sr Säästöpankki Kotimaa 0 0 2 266 956 0 2 266 956 0,69% 2 266 956 0,22%
13 OP-Suomi Pienyhtiöt 0 0 2 131 536 28 146 2 131 536 0,65% 2 131 536 0,21%
14 Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 0 0 1 732 058 150 000 1 732 058 0,53% 1 732 058 0,17%
15 SEB Finlandia Optimized Low Carbon 0 0 1 375 900 0 1 375 900 0,42% 1 375 900 0,14%
16 Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 0 0 1 290 388 0 1 290 388 0,39% 1 290 388 0,13%
17 OP-Henkivakuutus Oy 0 0 1 013 401 23 740 1 013 401 0,31% 1 013 401 0,10%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 27 872 0 21 996 357 151 864 22 024 229 6,71% 22 553 797 2,23%
2 Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 13 805 441 20 312 515 -873 114 20 326 320 6,19% 20 588 615 2,03%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 1 000 0 1 902 308 95 000 1 903 308 0,58% 1 922 308 0,19%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 236 335   218 348 310   251 584 645 76,66% 883 075 010 87,27%
Muut 2 749 316   73 831 651   76 580 967      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com