30.11.2005
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 100 978 057 0 126 729 592 38,62% 616 008 757 60,48%
2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 6 500 5 028 211 0 8 562 541 2,61% 75 714 811 7,43%
3 Oy Etra Invest Ab 0 0 6 765 400 100 000 6 765 400 2,06% 6 765 400 0,66%
4 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 597 750 0 3 301 999 1,01% 35 682 730 3,50%
5 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 965 113 149 000 3 168 657 0,97% 45 035 993 4,42%
6 OP-Suomi 0 0 1 813 940 0 1 813 940 0,62% 1 813 940 0,62%
7 Mrlbv Incentive Ky 0 0 1 500 000 0 1 500 000 0,46% 1 500 000 0,15%
8 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 120 000 0 1 286 080 0 1 406 080 0,43% 3 686 080 0,36%
9 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 0 0 1 400 200 0 1 400 200 0,43% 1 400 200 0,14%
10 Veikko Laine Oy 0 0 718 000 100 000 718 000 0,22% 718 000 0,07%
11 SEB Finlandia Optimized Low Carbon 0 0 708 800 0 708 800 0,22% 708 800 0,07%
12 Pohjola Euro Value Sijoitusrahasto 0 0 700 000 0 700 000 0,21% 700 000 0,07%
13 Turun Kaupungin Vahinkorahasto 79 978 -21 600 602 149 21 600 682 127 0,21% 2 201 709 0,22%
14 FIM Fenno Sijoitusrahasto 0 0 674 000 674 000 674 000 0,21% 674 000 0,07%
15 Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö 16 070 0 577 900 0 593 970 0,18% 899 300 0,09%
16 Sr Säästöpankki Kotimaa 0 0 555 260 39 000 555 260 0,17% 555 260 0,05%
17 Eläkesäätiö Polaris Pensionsstiftelse 227 770 0 311 505 0 539 275 0,16% 4 866 905 0,48%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 55 361 840 69 447 540 469 944 69 502 901 21,18% 70 554 760 6,93%
2 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 10 240 0 30 483 521 -4 838 096 30 493 761 9,29% 30 688 321 3,01%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 0 0 3 666 989 -296 489 3 666 989 1,12% 3 666 989 0,36%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 703 077   229 780 415   263 483 492 80,38% 903 841 955 89,18%
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com