31.12.2006
Lukumäärä: 
    B-sarja Äänet
  Osakkeenomistajat Määrä Osakkeet % Muutos Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 100 978 057 34,60% 0 100 978 057 34,60%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 6 939 913 2,38% 205 000 6 939 913 2,38%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 5 026 350 1,72% -1 861 5 026 350 1,72%
4 Oy Etra Invest Ab 4 375 400 1,50% -750 000 4 375 400 1,50%
5 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 2 550 000 0,87% 0 2 550 000 0,87%
6 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 597 230 0,55% 0 1 597 230 0,55%
7 Mrlbv Incentive Ky 1 386 635 0,48% 0 1 386 635 0,48%
8 FIM Fenno Sijoitusrahasto 1 275 000 0,44% 0 1 275 000 0,44%
9 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 1 226 080 0,42% 198 400 1 226 080 0,42%
10 Arvo Omaisuudenhoito Oy Arvo Euro Value 881 384 0,30% 0 881 384 0,30%
11 FIM Forte Sijoitusrahasto 729 600 0,25% 0 729 600 0,25%
12 OP-Delta Sijoitusrahasto 700 000 0,24% -300 000 700 000 0,24%
13 Sr Evli Suomi Select 600 000 0,21% 0 600 000 0,21%
14 Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö 577 900 0,20% 0 577 900 0,20%
15 OP-Suomi 505 340 0,17% 0 505 340 0,17%
16 Oy Selective Investor Ab 500 000 0,17% 0 500 000 0,17%
17 Sr Seligson & Co OMX Helsinki 25 Pörssinoteerattu Rahasto 488 372 0,17% -47 072 488 372 0,17%
  Hallintarekisteröidyt B-sarja Äänet
    Määrä Osakkeet % Muutos Määrä Äänet %
1 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 55 714 502 19,09% 1 446 932 55 714 502 19,09%
2 Nordea Pankki Suomi Oyj 49 152 026 16,84% 1 224 649 49 152 026 16,84%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 11 729 138 4,02% 1 420 953 11 729 138 4,02%
20 suurinta omistajaa yhteensä 246 932 927 84,62%   246 932 927 84,62%
Muut 44 893 135        
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com