31.8.2012
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 106 421 760 0 132 173 295 40,28% 621 452 460 61,01%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 13 714 945 0 15 918 489 4,85% 57 785 825 5,67%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 12 313 295 0 15 847 625 4,83% 82 999 895 8,15%
4 Etola Erkki Olavi 0 0 7 200 000 0 7 200 000 2,19% 7 200 000 0,71%
5 Metsäliitto Management Oy 0 0 6 790 887 0 6 790 887 2,07% 6 790 887 0,67%
6 OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 0 0 5 390 923 190 923 5 390 923 1,64% 5 390 923 0,53%
7 Valtion Eläkerahasto 0 0 3 800 000 0 3 800 000 1,16% 3 800 000 0,37%
8 OP-Suomi Pienyhtiöt 0 0 3 300 000 100 000 3 300 000 1,01% 3 300 000 0,32%
9 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 473 083 0 3 177 332 0,97% 35 558 063 3,49%
10 OP-Delta Sijoitusrahasto 0 0 2 800 000 50 000 2 800 000 0,85% 2 800 000 0,27%
11 OP-Suomi 0 0 2 700 000 150 000 2 700 000 0,82% 2 700 000 0,27%
12 FIM Forte Sijoitusrahasto 0 0 2 135 098 0 2 135 098 0,65% 2 135 098 0,21%
13 Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi 0 0 2 000 000 0 2 000 000 0,61% 2 000 000 0,20%
14 Sr Nordea Fennia 0 0 2 000 000 0 2 000 000 0,61% 2 000 000 0,20%
15 Sr Säästöpankki Kotimaa 0 0 1 986 956 0 1 986 956 0,61% 1 986 956 0,20%
16 FIM Fenno Sijoitusrahasto 354 000 354 000 1 346 000 -304 000 1 700 000 0,52% 8 426 000 0,83%
17 Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 0 0 1 395 309 300 000 1 395 309 0,43% 1 395 309 0,14%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 13 880 1 040 16 688 468 184 035 16 702 348 5,09% 16 966 068 1,67%
2 Nordea Pankki Suomi Oyj 53 513 0 14 136 944 1 015 084 14 190 457 4,32% 15 207 204 1,49%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 3 000 0 1 896 219 -108 518 1 899 219 0,58% 1 956 219 0,19%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 618 051   209 489 887   243 107 938 74,08% 881 850 907 86,57%
Muut 2 721 499   82 336 175   85 057 674      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com