31.5.2007
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 100 978 057 0 126 729 592 38,62% 616 008 757 60,48%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 4 826 913 -328 000 7 030 457 2,14% 48 897 793 4,80%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 3 028 211 -2 000 000 6 562 541 2,00% 73 714 811 7,24%
4 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 437 230 0 3 141 479 0,96% 35 522 210 3,49%
5 Oy Etra Invest Ab 0 0 3 000 400 0 3 000 400 0,91% 3 000 400 0,29%
6 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 0 0 2 550 000 0 2 550 000 0,78% 2 550 000 0,25%
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 120 000 0 1 286 080 0 1 406 080 0,43% 3 686 080 0,36%
8 Mrlbv Incentive Ky 0 0 1 021 419 0 1 021 419 0,31% 1 021 419 0,10%
9 Sr Danske Invest Suomi Osake 0 0 646 000 163 000 646 000 0,20% 646 000 0,06%
10 Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö 16 070 0 577 900 0 593 970 0,18% 899 300 0,09%
11 Eläkesäätiö Polaris Pensionsstiftelse 227 770 0 311 505 0 539 275 0,16% 4 866 905 0,48%
12 OP-Suomi 0 0 505 340 0 505 340 0,15% 505 340 0,05%
13 OP-Delta Sijoitusrahasto 0 0 500 000 -200 000 500 000 0,15% 500 000 0,05%
14 Sr Danske Invest Suomi Kasvuosake 0 0 382 000 162 000 382 000 0,12% 382 000 0,04%
15 BNP Arbitrage 0 0 379 492 226 292 379 492 0,12% 379 492 0,04%
16 SEB Gyllenberg Private Bank AB 0 0 360 900 360 900 360 900 0,11% 360 900 0,04%
17 Turun Kaupungin Vahinkorahasto 177 626 122 561 153 906 -165 709 331 532 0,10% 3 706 426 0,36%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 399 255 -51 245 57 597 439 -311 274 57 996 694 17,67% 65 582 539 6,44%
2 Nordea Pankki Suomi Oyj 142 364 -98 117 56 324 676 -1 992 055 56 467 040 17,21% 59 171 956 5,81%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 500 0 21 442 711 5 433 892 21 443 211 6,53% 21 452 711 2,11%
20 suurinta omistajaa yhteensä 34 277 243   257 310 179   291 587 422 88,85% 942 855 039 92,56%
Muut 2 062 307   34 515 883   36 578 190      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com