31.3.2016
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 122 955 355 5 879 034 148 706 890 41,83% 637 986 055 61,49%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 15 041 485 0 17 245 029 4,85% 59 112 365 5,70%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 12 793 487 0 16 327 817 4,59% 83 480 087 8,05%
4 Etola Erkki Olavi 0 0 7 800 000 0 7 800 000 2,19% 7 800 000 0,75%
5 Valtion Eläkerahasto 0 0 4 650 000 250 000 4 650 000 1,31% 4 650 000 0,45%
6 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 747 265 -2 386 3 451 514 0,97% 35 832 245 3,45%
7 Sr Nordea Fennia 0 0 2 212 866 60 000 2 212 866 0,62% 2 212 866 0,21%
8 Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 0 0 2 091 411 0 2 091 411 0,59% 2 091 411 0,20%
9 ODIN Finland 0 0 1 653 665 0 1 653 665 0,47% 1 653 665 0,16%
10 OP-Delta Sijoitusrahasto 0 0 1 550 000 -175 000 1 550 000 0,44% 1 550 000 0,15%
11 Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 0 0 1 477 354 -130 000 1 477 354 0,42% 1 477 354 0,14%
12 Danske Invest Finnish Equity Fund 0 0 1 213 412 25 000 1 213 412 0,34% 1 213 412 0,12%
13 OP-Suomi Pienyhtiöt 0 0 1 032 133 -25 000 1 032 133 0,29% 1 032 133 0,10%
14 Sr Säästöpankki Kotimaa 0 0 1 022 786 -230 000 1 022 786 0,29% 1 022 786 0,10%
15 OP-Henkivakuutus Oy 0 0 899 412 -968 899 412 0,25% 899 412 0,09%
16 Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sr 0 0 841 862 89 540 841 862 0,24% 841 862 0,08%
17 Jordan Kari Alpo Erik 0 0 754 204 254 204 754 204 0,21% 754 204 0,07%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 12 010 -1 058 42 087 047 15 578 775 42 099 057 11,84% 42 327 247 4,08%
2 Nordea Pankki Suomi Oyj 9 885 0 22 671 489 -14 120 223 22 681 374 6,38% 22 869 189 2,20%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 3 200 0 2 011 108 -109 991 2 014 308 0,57% 2 075 108 0,20%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 218 753   246 506 341   279 725 094 78,68% 910 881 401 87,79%
Muut 2 676 898   73 110 754   75 787 652      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com