31.5.2012
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 106 421 760 2 300 000 132 173 295 40,28% 621 452 460 61,01%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 13 714 945 0 15 918 489 4,85% 57 785 825 5,67%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 12 313 295 0 15 847 625 4,83% 82 999 895 8,15%
4 Etola Erkki Olavi 0 0 7 200 000 0 7 200 000 2,19% 7 200 000 0,71%
5 Metsäliitto Management Oy 0 0 6 790 887 0 6 790 887 2,07% 6 790 887 0,67%
6 OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 0 0 4 954 638 54 638 4 954 638 1,51% 4 954 638 0,49%
7 Valtion Eläkerahasto 0 0 3 800 000 0 3 800 000 1,16% 3 800 000 0,37%
8 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 462 542 -8 261 3 166 791 0,97% 35 547 522 3,49%
9 OP-Suomi Pienyhtiöt 0 0 3 000 000 -250 000 3 000 000 0,91% 3 000 000 0,29%
10 OP-Delta Sijoitusrahasto 0 0 2 750 000 -250 000 2 750 000 0,84% 2 750 000 0,27%
11 OP-Suomi 0 0 2 550 000 -250 000 2 550 000 0,78% 2 550 000 0,25%
12 FIM Forte Sijoitusrahasto 0 0 2 149 777 -300 000 2 149 777 0,66% 2 149 777 0,21%
13 Sr Nordea Fennia 0 0 2 000 000 0 2 000 000 0,61% 2 000 000 0,20%
14 Sr Säästöpankki Kotimaa 0 0 1 986 956 50 000 1 986 956 0,61% 1 986 956 0,20%
15 Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi 0 0 1 700 000 0 1 700 000 0,52% 1 700 000 0,17%
16 FIM Fenno Sijoitusrahasto 0 0 1 563 000 -50 773 1 563 000 0,48% 1 563 000 0,15%
17 Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sr 0 0 1 516 478 -474 779 1 516 478 0,46% 1 516 478 0,15%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 12 100 0 15 835 401 1 971 065 15 847 501 4,83% 16 077 401 1,58%
2 Nordea Pankki Suomi Oyj 53 763 50 12 289 316 -1 959 891 12 343 079 3,76% 13 364 576 1,31%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 3 000 0 2 034 664 -91 387 2 037 664 0,62% 2 094 664 0,21%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 262 521   206 033 659   239 296 180 72,92% 871 284 079 85,54%
Muut 3 077 029   85 792 403   88 869 432      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com