31.12.2006
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 100 978 057 0 126 729 592 38,62% 616 008 757 60,48%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 142 544 -61 000 6 939 913 205 000 9 082 457 2,77% 49 790 793 4,89%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 5 026 350 -1 861 8 560 680 2,61% 75 712 950 7,43%
4 Oy Etra Invest Ab 0 0 4 375 400 -750 000 4 375 400 1,33% 4 375 400 0,43%
5 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 597 230 0 3 301 479 1,01% 35 682 210 3,50%
6 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 0 0 2 550 000 0 2 550 000 0,78% 2 550 000 0,25%
7 Mrlbv Incentive Ky 0 0 1 386 635 0 1 386 635 0,42% 1 386 635 0,14%
8 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 120 000 0 1 226 080 198 400 1 346 080 0,41% 3 626 080 0,36%
9 FIM Fenno Sijoitusrahasto 0 0 1 275 000 0 1 275 000 0,39% 1 275 000 0,13%
10 Arvo Omaisuudenhoito Oy Arvo Euro Value 0 0 881 384 0 881 384 0,27% 881 384 0,09%
11 FIM Forte Sijoitusrahasto 0 0 729 600 0 729 600 0,22% 729 600 0,07%
12 OP-Delta Sijoitusrahasto 0 0 700 000 -300 000 700 000 0,21% 700 000 0,07%
13 Sr Evli Suomi Select 0 0 600 000 0 600 000 0,18% 600 000 0,06%
14 Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö 16 070 0 577 900 0 593 970 0,18% 899 300 0,09%
15 Eläkesäätiö Polaris Pensionsstiftelse 227 770 0 311 505 0 539 275 0,16% 4 866 905 0,48%
16 OP-Suomi 0 0 505 340 0 505 340 0,15% 505 340 0,05%
17 Oy Selective Investor Ab 0 0 500 000 0 500 000 0,15% 500 000 0,05%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 419 412 35 620 55 714 502 1 446 932 56 133 914 17,11% 64 102 742 6,29%
2 Nordea Pankki Suomi Oyj 187 082 105 063 49 152 026 1 224 649 49 339 108 15,03% 52 893 666 5,19%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 500 0 11 729 138 1 420 953 11 729 638 3,57% 11 739 138 1,15%
20 suurinta omistajaa yhteensä 34 103 492   246 756 060   280 859 552 85,58% 928 825 900 91,18%
Muut 2 236 058   45 070 002   47 306 060      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com