31.1.2006
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 100 978 057 0 126 729 592 38,62% 616 008 757 60,48%
2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 5 028 211 0 8 562 541 2,61% 75 714 811 7,43%
3 Oy Etra Invest Ab 0 0 7 000 400 0 7 000 400 2,13% 7 000 400 0,69%
4 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 1 341 113 120 000 3 544 657 1,08% 45 411 993 4,46%
5 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 597 750 0 3 301 999 1,01% 35 682 730 3,50%
6 OP-Suomi 0 0 2 041 040 127 100 2 041 040 0,62% 2 041 040 0,20%
7 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 0 0 1 537 800 107 600 1 537 800 0,47% 1 537 800 0,15%
8 Mrlbv Incentive Ky 0 0 1 500 000 0 1 500 000 0,46% 1 500 000 0,15%
9 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 120 000 0 1 186 080 -100 000 1 306 080 0,40% 3 586 080 0,35%
10 FIM Fenno Sijoitusrahasto 0 0 1 224 000 0 1 224 000 0,37% 1 224 000 0,12%
11 FIM Forte Sijoitusrahasto 0 0 779 600 0 779 600 0,24% 779 600 0,08%
12 Veikko Laine Oy 0 0 768 000 0 768 000 0,23% 768 000 0,08%
13 Turun Kaupungin Vahinkorahasto 59 578 -20 400 682 749 194 800 742 327 0,23% 1 874 309 0,18%
14 Pohjola Euro Value Sijoitusrahasto 0 0 700 000 0 700 000 0,21% 700 000 0,07%
15 Sr Säästöpankki Kotimaa 0 0 673 560 68 300 673 560 0,21% 673 560 0,07%
16 Sr Seligson & Co OMX Helsinki 25 Pörssinoteerattu Rahasto 0 0 672 448 0 672 448 0,20% 672 448 0,07%
17 SEB Finlandia Optimized Low Carbon 0 0 600 000 -108 800 600 000 0,18% 600 000 0,06%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 47 741 -4 820 69 169 281 -939 438 69 217 022 21,09% 70 124 101 6,88%
2 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 51 101 25 661 31 118 296 700 684 31 169 397 9,50% 32 140 316 3,16%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 0 0 3 343 025 -98 972 3 343 025 1,02% 3 343 025 0,33%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 472 078   231 941 410   265 413 488 80,88% 901 382 970 88,49%
Muut 2 867 472   59 884 652   62 752 124      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com