31.5.2013
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 106 421 760 0 132 173 295 40,28% 621 452 460 61,34%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 13 714 945 0 15 918 489 4,85% 57 785 825 5,70%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 9 813 295 0 13 347 625 4,07% 80 499 895 7,95%
4 Etola Erkki Olavi 0 0 7 200 000 0 7 200 000 2,19% 7 200 000 0,71%
5 Metsäliitto Management Oy 0 0 6 790 887 0 6 790 887 2,07% 6 790 887 0,67%
6 OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 0 0 6 076 348 127 668 6 076 348 1,85% 6 076 348 0,60%
7 Valtion Eläkerahasto 0 0 4 081 514 -69 516 4 081 514 1,24% 4 081 514 0,40%
8 OP-Delta Sijoitusrahasto 0 0 3 242 079 133 020 3 242 079 0,99% 3 242 079 0,32%
9 OP-Suomi 0 0 3 199 696 -196 984 3 199 696 0,98% 3 199 696 0,32%
10 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 478 767 12 330 3 183 016 0,97% 35 563 747 3,51%
11 OP-Suomi Pienyhtiöt 0 0 2 800 000 -200 000 2 800 000 0,85% 2 800 000 0,28%
12 Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi 0 0 2 400 000 0 2 400 000 0,73% 2 400 000 0,24%
13 Sr Nordea Fennia 0 0 2 300 000 0 2 300 000 0,70% 2 300 000 0,23%
14 Sr Säästöpankki Kotimaa 0 0 2 116 956 0 2 116 956 0,65% 2 116 956 0,21%
15 SEB Finlandia Optimized Low Carbon 0 0 1 803 700 377 000 1 803 700 0,55% 1 803 700 0,18%
16 Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 0 0 1 714 141 380 000 1 714 141 0,52% 1 714 141 0,17%
17 Sr Danske Invest Suomi Yhteisöosake 0 0 1 230 388 0 1 230 388 0,37% 1 230 388 0,12%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 52 333 -1 000 16 251 454 1 084 120 16 303 787 4,97% 17 298 114 1,71%
2 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 12 350 -2 500 16 115 308 -185 576 16 127 658 4,91% 16 362 308 1,61%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 1 000 0 1 548 559 -55 597 1 549 559 0,47% 1 568 559 0,15%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 259 341   210 299 797   243 559 138 74,22% 875 486 617 86,41%
Muut 2 794 086   81 812 388   84 606 474      
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com