31.5.2005
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 100 978 057 0 126 729 592 38,62% 616 008 757 60,47%
2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 5 428 211 0 8 962 541 2,73% 76 114 811 7,47%
3 Oy Etra Invest Ab 0 0 6 109 935 109 400 6 109 935 1,86% 6 109 935 0,60%
4 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 597 750 0 3 301 999 1,01% 35 682 730 3,50%
5 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 871 113 330 000 3 074 657 0,94% 44 941 993 4,41%
6 Mrlbv Incentive Ky 0 0 1 500 000 1 500 000 1 500 000 0,46% 1 500 000 0,15%
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 120 000 0 1 031 080 -233 000 1 151 080 0,35% 3 431 080 0,34%
8 OP-Suomi 0 0 1 150 000 200 000 1 150 000 0,39% 1 150 000 0,39%
9 SEB Finlandia Optimized Low Carbon 0 0 825 000 0 825 000 0,25% 825 000 0,08%
10 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 0 0 817 905 620 200 817 905 0,25% 817 905 0,08%
11 Rzb Austria 0 0 739 500 -363 000 739 500 0,23% 739 500 0,07%
12 Turun Kaupungin Vahinkorahasto 121 378 0 570 149 -20 000 691 527 0,21% 2 997 709 0,29%
13 Veikko Laine Oy 0 0 618 000 0 618 000 0,19% 618 000 0,06%
14 Sr SEB Gyllenberg Finland Small Cap 0 0 595 800 0 595 800 0,18% 595 800 0,06%
15 Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö 16 070 0 577 900 0 593 970 0,18% 899 300 0,09%
16 Sr Seligson & Co OMX Helsinki 25 Pörssinoteerattu Rahasto 0 0 574 072 23 068 574 072 0,17% 574 072 0,06%
17 Eläkesäätiö Polaris Pensionsstiftelse 227 770 0 311 505 311 505 539 275 0,16% 4 866 905 0,48%
18 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia 13 800 0 486 415 0 486 415 0,15% 486 415 0,05%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 10 540 0 2 450 826 263 576 2 461 366 0,75% 2 661 626 0,26%
2 Hss/Svenska Handelsbanken 0 0 575 955 210 070 576 155 0,18% 579 955 0,06%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 703 216   127 809 173   161 498 789 49,26% 801 601 493 78,97%
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com