31.10.2011
Lukumäärä: 
    B-sarja Äänet
  Osakkeenomistajat Määrä Osakkeet % Muutos Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 101 771 760 34,87% 0 101 771 760 34,87%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 13 714 945 4,70% 0 13 714 945 4,70%
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 12 063 295 4,13% 0 12 063 295 4,13%
4 Etola Erkki Olavi 7 200 000 2,47% 200 000 7 200 000 2,47%
5 Metsäliitto Management Oy 6 790 887 2,33% 0 6 790 887 2,33%
6 OP-Focus Erikoissijoitusrahasto 3 500 000 1,20% 0 3 500 000 1,20%
7 Valtion Eläkerahasto 3 303 560 1,13% 0 3 303 560 1,13%
8 OP-Suomi Pienyhtiöt 2 950 000 1,01% -150 000 2 950 000 1,01%
9 Sr Nordea Fennia 2 800 000 0,96% 150 000 2 800 000 0,96%
10 OP-Delta Sijoitusrahasto 2 600 000 0,89% 200 000 2 600 000 0,89%
11 FIM Pääomarahastot Oy 2 490 000 0,85% -10 000 2 490 000 0,85%
12 OP-Suomi 2 300 000 0,79% -100 000 2 300 000 0,79%
13 Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sr 2 001 284 0,69% -295 150 2 001 284 0,69%
14 SEB Finlandia Optimized Low Carbon 1 600 000 0,55% 0 1 600 000 0,55%
15 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 448 293 0,50% 0 1 448 293 0,50%
16 FIM Fenno Sijoitusrahasto 1 050 773 0,36% -1 000 000 1 050 773 0,36%
17 Sr SEB Gyllenberg Finland Small Cap 1 000 000 0,34% 0 1 000 000 0,34%
  Hallintarekisteröidyt B-sarja Äänet
    Määrä Osakkeet % Muutos Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 16 361 205 5,61% 3 809 273 16 361 205 5,61%
2 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 12 045 848 4,13% -159 926 12 045 848 4,13%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 2 927 244 1,00% -256 377 2 927 244 1,00%
20 suurinta omistajaa yhteensä 199 919 094 68,51%   199 919 094 68,51%
Muut 91 906 968        
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com