31.10.2005
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 100 978 057 0 126 729 592 38,62% 616 008 757 60,48%
2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 527 830 0 5 028 211 0 8 556 041 2,61% 75 584 811 7,42%
3 Oy Etra Invest Ab 0 0 6 665 400 -375 200 6 665 400 2,03% 6 665 400 0,65%
4 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 597 750 0 3 301 999 1,01% 35 682 730 3,50%
5 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 816 113 -405 000 3 019 657 0,92% 44 886 993 4,41%
6 OP-Suomi 0 0 1 813 940 62 000 1 813 940 0,62% 1 813 940 0,62%
7 Mrlbv Incentive Ky 0 0 1 500 000 0 1 500 000 0,46% 1 500 000 0,15%
8 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 120 000 0 1 286 080 0 1 406 080 0,43% 3 686 080 0,36%
9 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 0 0 1 400 200 0 1 400 200 0,43% 1 400 200 0,14%
10 SEB Finlandia Optimized Low Carbon 0 0 708 800 -116 200 708 800 0,22% 708 800 0,07%
11 Pohjola Euro Value Sijoitusrahasto 0 0 700 000 0 700 000 0,21% 700 000 0,07%
12 Turun Kaupungin Vahinkorahasto 101 578 0 580 549 46 800 682 127 0,21% 2 612 109 0,26%
13 Sr SEB Gyllenberg Finland Small Cap 0 0 630 600 0 630 600 0,19% 630 600 0,06%
14 Veikko Laine Oy 0 0 618 000 0 618 000 0,19% 618 000 0,06%
15 Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö 16 070 0 577 900 0 593 970 0,18% 899 300 0,09%
16 Eläkesäätiö Polaris Pensionsstiftelse 227 770 0 311 505 0 539 275 0,16% 4 866 905 0,48%
17 Sr Säästöpankki Kotimaa 0 0 516 260 46 000 516 260 0,16% 516 260 0,05%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 54 521 0 68 977 596 -2 196 215 69 032 117 21,04% 70 068 016 6,88%
2 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 10 240 0 35 321 617 90 862 35 331 857 10,77% 35 526 417 3,49%
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 0 0 3 963 478 -606 867 3 963 478 1,21% 3 963 478 0,39%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 717 337   233 992 056   267 709 393 81,67% 908 338 796 89,63%
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com