31.8.2005
Lukumäärä: 
    A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Metsäliitto Osuuskunta 25 751 535 0 100 978 057 0 126 729 592 38,62% 616 008 757 60,47%
2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 534 330 0 5 028 211 0 8 562 541 2,61% 75 714 811 7,43%
3 Oy Etra Invest Ab 0 0 7 510 000 70 800 7 510 000 2,29% 7 510 000 0,74%
4 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 203 544 0 1 221 113 -120 000 3 424 657 1,04% 45 291 993 4,45%
5 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 1 704 249 0 1 597 750 0 3 301 999 1,01% 35 682 730 3,50%
6 OP-Suomi 0 0 1 667 540 15 600 1 667 540 0,57% 1 667 540 0,57%
7 Mrlbv Incentive Ky 0 0 1 500 000 0 1 500 000 0,46% 1 500 000 0,15%
8 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 120 000 0 1 286 080 26 000 1 406 080 0,43% 3 686 080 0,36%
9 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 0 0 1 400 200 200 295 1 400 200 0,43% 1 400 200 0,14%
10 SEB Finlandia Optimized Low Carbon 0 0 825 000 0 825 000 0,25% 825 000 0,08%
11 Pohjola Euro Value Sijoitusrahasto 0 0 700 000 200 000 700 000 0,21% 700 000 0,07%
12 Turun Kaupungin Vahinkorahasto 111 078 -4 800 563 749 89 000 674 827 0,21% 2 785 309 0,27%
13 Veikko Laine Oy 0 0 618 000 0 618 000 0,19% 618 000 0,06%
14 Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö 16 070 0 577 900 0 593 970 0,18% 899 300 0,09%
15 Eläkesäätiö Polaris Pensionsstiftelse 227 770 0 311 505 0 539 275 0,16% 4 866 905 0,48%
16 Sr SEB Gyllenberg Finland Small Cap 0 0 530 600 -57 000 530 600 0,16% 530 600 0,05%
17 Rantanen Yrjö 0 0 450 071 49 800 450 071 0,14% 450 071 0,04%
18 Sr Seligson & Co OMX Helsinki 25 Pörssinoteerattu Rahasto 0 0 405 720 -169 464 405 720 0,12% 405 720 0,04%
  Hallintarekisteröidyt A-sarja B-sarja Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä
    Määrä Muutos Määrä Muutos Määrä Osakkeet % Määrä Äänet %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 25 902 1 600 72 251 160 -32 347 944 72 277 062 22,02% 72 769 200 7,14%
2 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 10 340 -200 35 135 773 31 458 266 35 146 113 10,71% 35 342 573 3,47%
20 suurinta omistajaa yhteensä 33 704 818   234 558 429   268 263 247 81,81% 908 654 789 89,60%
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com